EПОХАТА НА КОРИГИРАЩИЯ ПОСРЕДНИК

EПОХАТА НА КОРИГИРАЩИЯ ПОСРЕДНИК
29-06-2023г.
17
Мартин Карбовски

Плурализъм има, нови идеи няма - посредници на мисълта

Замислете се - в момента всяка моя мисъл тук стига до вас чрез посредник. Сайтът, интернетът, фейсбукът, гугълът. По пътя си тази моя мисъл може да бъде отбивана, забранявана, редактирана, а във времето поправяна и съкращавана. Никой не гарантира неприкосновеност по пътя на мисълта от мен до вас.
Това се случва заради посредниците. Накрая някой бот-посредник, факт-чекър-машина или “екип специалисти по влиянията” може да я обяви за нищожна, невярна и излишна. И заради посредника между вас и мен - тази мисъл може да бъде поставена в гънките на Гугъл. Има я, но я няма, мисъл на Шрьодингер.


Посредникът в порфейла - краят на финасовата свобода

Замислете се - ако аз искам да ви пратя 20 (двадесет) лева от разстояние или дори да сме ръка за ръка - между нас има посредници, наблюдатели и разпитващи за какво аз съм ви дал 20 лева. Не стига това, но до вас ще стигнат 18 лева, а останалите два ще са за услугата да имате посредници, които имат право да ви питат каква е сделката между нас, откъде са парите, за какво ще се харчат. Посредниците не са просто всевиждащо око, а са и бирници, полиция, ревизори, счетоводители и производния към тях съд. И всичко това в името на антиутопичната идея за борба с тероризма.

Посредникът - той не просто печели от нас

В класическия си вид посредникът е опит да се натовари системата финансово, да се търси изгода заради пласиране.
Посредникът днес обаче не е такъв - той е коригиращ посредник - като граматически бот, който открива грешки, но открива и нови думи, осъзнава всичко извън рамката и докладва на коригираща институция. Посредници има в рекламата (слухтят какво искаме да купим), в политиката - за да няма пряка демокрация, в самия акт-вот на избирането на политически посредници имаме машината за гласуване - като посредник.

Посредници във всичко, навсякъде

Посредници ни готвят и при самоопределянето - влияния каква националност съм, каква религия съм и какъв пол съм - неща, при които досега са били посредници само живи хора, най-близките и логичните. Днес в обществото имаме меките корекции на самоопределянето като медии и НПО, които обявяват “семейството” като първа социална институция, и предполагат следващи социални институции, отново коригиращи. И забележете - в този процес семейството, училището и църквата вече те нямат право на корекция. Някой иззе корекцията като функция.

Новите коригиращи посредници предопределят самоопределението така, че само за десет години могат да възпитат части от една нация да се обяви за друга нация. Нещо като роене на много Македонии, които се определят, без да разполагат с различна история, без разлика в езика, без етнически разлики - просто посредникът е инвестирал в други самосъзнания, за чието самоопределяне иначе трябват векове.

Инфлуиращият коригиращ  посредник вече е толкова силен и непреодолим, че във всяка точка на планетата може да се оформи мисълта за една нова Македония - без значение територия, география и история. Такива процеси текат, помислете върху това.

Кой овласти НПО и медии като посредник в националното осъзнаване, в секс-отношенията и в отношенията дете-родител е друга тема. Но ние сме на прага на феноменална “революция в манипулациите” - на масово и на индивидуално ниво.
Не сме далече от посредник лекар, който взима решения между нас и нас - за това как да се чувстваме по дадена тема. 
Ще ни лекуват, за да сме по-малко тревожни от тревогата, че ни лекуват без причина.

Никой не отрича прогреса. Но днешния прогрес не е просто по-бърза машина - бензинова от парна машина. Днес става дума за три неща -
А/. Задължителността на посредника
Б/. Бездушието на посредника 
В/. Коригиращата функция на посредника

И най-важното - посредникът има Създател и той не сме ние. Посредникът и неговата корекция сякаш произлизат от логиката на прогреса, но териториално не са наш прогрес. А е прогрес тип “внос”. Към такъв тип прогрес би трябвало да сме мнителни поне колкото индианци.
Новият прогрес така и ни третира - като индианци. И забележете - ако новият прогрес коригира и забрани думата индианци - аз няма да мога да ви обясня как ни третира новият прогрес.

Замислете се. В момента никой в тази статия не иска нищо от вас, освен да се замислите. Това със “замислянето” е вашата, лична коригираща света функция, без посредник. 
Дали се замислихте?

© 2024 Lentata.com | Всички права запазени.