ЦРУ: Населението на Европа ще намалее драматично през следващите 50 години, България е 11-ата най-бързо изчезваща нация в света

ЦРУ: Населението на Европа ще намалее драматично през следващите 50 години, България е 11-ата най-бързо изчезваща нация в света
16-01-2024г.
0
Лентата

Запътила ли се е България към демографски колапс или тенденцията е започнала да се обръща? Част от отговора на този въпрос можем да намерим в статистиките за раждаемостта.

За 2023 година вече са налични няколко бази с данни, измерващи Общия коефициент на плодовитост (TFR), наричан разговорно и коефициент на раждаемостта. Този показател изчислява средния брой деца, родени от една жена през живота ѝ. За да бъде населението в стабилни граници, коефициентът трябва да е 2.1. По-високи стойности значат, че то ще расте, а по-ниски - че ще намалява.

Фондът за населението на ООН, ЦРУ и Справочното бюро за населението в САЩ вече имат публикувани данни за 2023 година. Те не са напълно идентични, но рисуват сходна картина.

Нито една страна в Европа няма коефициент на раждаемостта над 2.1. Това означава, че всички страни на Стария континент са заплашени от демографска криза.

"Коефициентите на раждаемост в световен мащаб намаляват и тази тенденция е най-ясно изразена в индустриализираните страни, особено в Западна Европа, където населението се очаква да намалее драматично през следващите 50 години", заявяват от ЦРУ

Що се отнася до България, то и според трите организации страната ни остава под необходимите нива за поддържане на стабилна популация. Въпреки това коефициентът на раждаемост у нас е по-малко лош от този в Западна Европа.

Ето каква картина рисуват статистиките:

През 2023 г. Фарьорските острови са европейският регион с най-висок коефициент на раждаемостта, твърдят от ООН. Автономна област в рамките на кралство Дания се намира на острови в Атлантическия океан. Средният коефициент там на раждаемост е 2.71 деца на жена. Общият резултат за Дания обаче е доста по-нисък. В дъното по раждаемост стоят Испания и Украйна, които имат коефициент на раждаемост от 1.3

Според ООН средният общ коефициент на плодовитост за Европа е 1.5. България е над тази линия и стои в горната част на статистиката с коефициент от 1.6. Великобритания, Германия, Русия, Унгария, Норвегия, Полша, Финландия и още много други държави имат по-нисък коефициент от българския според статистиката на ООН.

От съседите ни единствено Турция (1.9) и Румъния (1.7) са с по-високи показатели от нас.

България е в Топ 20 на страните с най-малко лош коефициент на раждаемостта от Стария континент. Въпреки това той не е добър.

Нарицателното име на Европа придобива ново значение, защото това е континентът с най-застаряло население в света. Прави впечатление, че страните от Южна Европа имат ниска раждаемост въпреки своите културни, религиозни и етнически различия (Испания 1.3; Португалия 1.4; Италия 1.3; Малта 1.2; Гърция 1.4)

Трябва да отбележим, че официално признати в ЕС данни са тези на Евростат. Статистическата агенция към Европейската комисия всяка година публикува подробна разбивка на демографската ситуация в страните членки на съюза. Данните за 2023 година се очаква да станат достъпни до края на март.

Информацията на ЦРУ

Централно разузнавателно управление на САЩ поддържа големи бази с информация за всяка една страна от земното кълбо. В агенцията работят някои от най-добрите анализатори и статистици в света, което повишава качеството на данните. Много от тях не само не са секретни, но и се публикуват всяка година. The World Factbook, известен още като CIA World Factbook (Голямата книга с факти на ЦРУ) е справочен алманах, който се актуализира частично всяка седмица. Той предоставя резюме от две до три страници на демографията, географията, комуникациите, правителството, икономиката и военните на 266 международни субекта.

Както може да предположите, в данните на "Голямата книга с факти" на ЦРУ попада и статистиката за раждаемостта по целия свят. Прогнозните данни за България изглеждат по-лоши спрямо останалите две статистики. От сайта на разузнаването могат да се прочетат и още две стряскащи заключения. България е 25-ата най-застаряваща страна в света и 11-ата най-бързо изчезваща нация, спрямо отрицателния прираст на населението. Въпреки това, разузнавачите са си оставили вратичка, заявявайки на сайта си, че всички данни са приблизителни. Това може да обясни някои странности, които може би забелязвате по картата. Коефициентът на раждаемост в Украйна е съмнително висок, а статистиката за броя на населението не включва милионите бежанци.

По една или друга причина "Голямата книга с факти" на ЦРУ не винаги съдържа най-актуалните или точни данни. Въпреки това, изводите за 2023 година на аналитиците от разузнавателната агенция не са за подценяване.

Какво казват данните на Справочното бюро за населението?

Справочното бюро за населението е американска неправителствена организация, която получава финансова подкрепа от американския бюджет, а дейността ѝ се спомага от учени от Харвард и други престижни университети в САЩ. Качеството на данните й е сред най-високите възможни.

Статистиката за 2023 година на Справочното бюро за населението изглежда най-оптимистично за България. Според организацията страната ни е извървяла голям път, защото е на второ място в ЕС по коефициент на раждаемостта. Що се отнася за цяла Европа, то пред нас са още Черна гора и Косово.

Според групирането на организацията България е страната с най-висока раждаемост в цяла Източна Европа. И въпреки това, отново сме под необходимия за стабилна популация коефициент.

Прогнозите на Справочното бюро за населението за Европа са доста песимистични.

"От петте региона в света Европа има най-нисък коефициент на раждаемост и е единствената, в която се прогнозира намаляване на общото население до 2050 г.", казват от организацията.

Повече от една четвърт от страните в региона имат TFR на или под 1.3. Средният коефициент за континента пък е изчислен на 1.4. На този фон страната ни има едни от най-високите шансове да избегне демографския срив.

Изводи

Ако погледнете картите веднага, ще видите, че ситуацията с раждаемостта в България е дотолкова добра, доколкото е по-малко лоша спрямо някои големи европейски страни. Според данните на Справочното бюро за населението и прогнозите на други по-малко анализатори демографската ситуация в България е започнала леко да се подобрява.

През 1997 година показателят в страната ни е 1.1, с което тя се превръща в една от най-бързо изчезващите нации в света. Цялата статистика от 90-те години на миналия век вещае сигурна катастрофа.

Коефициентът за 2023 година не е перфектен, защото продължава да е под нивото за постигане на равновесие в броя на населението. Въпреки това той е по-добър от показателите на по-богати европейски страни и дори е над средното за Европа.

Различни социални мерки, бавното подобряване на икономическите показатели и дори самото говоренето по темата не са останали безрезултатни. На практика от началото на новия век се наблюдава плавно покачване.

Сега е времето политиците да се замислят с какво могат да надградят тези мерки, за да може коефициентът на раждаемост да продължи да нараства. Страната ни има потенциала да се справи по-бързо с демографските трудности от редица европейски страни, което би могло да повиши значително икономическите перспективи и качеството ни на живот.

Източник: dnes.dir.bg

© 2024 Lentata.com | Всички права запазени.