Съдът: Андрей Гюров участва в изпълнителния съвет на "Продължаваме промяната"

Съдът: Андрей Гюров участва в изпълнителния съвет на
07-10-2023г.
0
Гост-автор

Автор: Стефан Антонов

Справка, поискана от "Гласове" за актуално състояние на Политическа партия "Продължаваме промяната" показва, че към днешна дата - 6 октомври 2023 г. подуправителят на Българска Народна банка Андрей Гюров членува и в Изпълнителния съвет на партията. Документът е издаден от Фирмено отделение на Софийски градски съд и показва, че ръководителят на Управление "Евисионно" към централната банка (валутният борд) нарушава правилата за независимост на Европейската централна банка.

Като подуправител на БНБ, Андрей Гюров участва в Single Resolution Board на Европейската централна банка, който отговаря за преструктурирането на банките.  Един от принципите в Кодекса за поведение за високопоставени служители на Европейската централна банка е независимостта и е разписан така: „Имайки предвид член 130 от Договора за функционирането на Европейския съюз член 7 от Устава на ЕСЦБ и член 19, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1024/2013 на Съвета, членовете и заместниците при упражняване на правомощията и изпълнение на задълженията и отговорностите, които са им възложени, действат независимо и обективно в интерес на Съюза като цяло, независимо от националния или личния интерес, и нямат право да искат или да приемат указания от институции, органи, служби или агенции на ЕС, от правителства на държави членки или от други органи“.

Българското законодателство, макар вече 20 години да се преработва с цел да гарантира независимостта на централната банка, така и не съдържа директна радпоредба, забраняваща, политическа активност на управителя, подуправителите и членовете на УС на БНБ.

 Андрей Гюров все пак попада в нарушение на чл. 12. ал. 5 на Закона за Българска народна банка, който след изричното изброяване на забранените и позволени допълнителни дейности, сочи, че управителят и подуправителите могат да извършват неплатена дейност с изрично единодушно разрешение на целия Управителен съвет, доколкото това не ги поставя в конфликт на интереси. В случая освен трудността на Гюров да убеди УС на БНБ и обществото, че няма конфликт на интереси, след като директно посещава предизборни събития на издигналата го партия, няма и разрешение от УС на БНБ, да участва в изпълнителния съвет на ПП "Продължаваме промяната".

Източник: Гласове

© 2024 Lentata.com | Всички права запазени.