Възраждане: Открихме паметника на граф Игнатиев и започваме действия по опазване, реставриране и връщането му на място

Възраждане: Открихме паметника на граф Игнатиев и започваме действия по опазване, реставриране и връщането му на място
13-01-2024г.
0
Лентата

Открихме паметника на граф Игнатиев и започваме действия по опазване, реставриране и връщането му на място.
Общинският съветник Светослав Йорданов заведе лицензиран специалист реставратор, който извърши оглед и оценка.
Комисия от експерти, вкл Директор Дирекция "Култура" към Община Варна и общинскиият съветник на Възраждане подписаха констативен протокол.
Протоколът гласи:
"Състоянието на паметника е сравнително добро. Образувана е благородна патина. Налични са замърсявания /хетерогенни/. След падането  са налични пукнатини и скъсвания на горната част на главата - челото. Налага се почистване и заваряване."
Следващата седмица ще бъдат извършени реставрационните дейности.
Стойността на цялата щета ще бъде надлежно калкулирана и предявен иск към престъпника, който поруга това културноистороческо богатство.
Възраждане поема разходи, надзора и контрола до връщане на паметника.
Председателят на ПК Обществен ред и сигурност Дилян Григоров ще поиска още днес записите от видеокамерите в района и ще настояваме престъпникът да отговаря за действията си.

© 2024 Lentata.com | Всички права запазени.