Правителството актуализира плана за еврото, ще се опита да го въведе на 1 януари 2025 г.

Правителството актуализира плана за еврото, ще се опита да го въведе на 1 януари 2025 г.
09-11-2023г.
0
Лентата

Правителството прие актуализация на Националния план за въвеждане на еврото в България. Промените в Плана са разработени и одобрени от Координационния съвет за подготовка на страната ни за членство в еврозоната, който е със съпредседатели министъра на финансите и управителя на Българската народна банка.

Актуализацията на документа се извършва с цел адаптация към "нововъзникналите обстоятелства и напредъка по техническата подготовка за въвеждане на еврото" в България.

Част от промените са свързани с приспособяването на необходимите времеви периоди спрямо новата индикативна дата за членство в еврозоната - 1 януари 2025 г.

През септември правителството предложи промени в нормативната уредба, с които официално отлага присъединяването на страната поне до 2025 г.

За новата индикативна дата обаче се знае още от началото на годината, когато служебното правителство се отказа от предишната цел - приемане на еврото от 2024 г. До тази ситуация се стигна, тъй като страната не изпълняваше критерия за равнище на инфлацията и имаше съществено изоставане в приемането на необходимите закони, свързани с влизането в еврозоната.

"В допълнение, настоящата версия на Плана отговаря на появилите се изисквания за актуализация на ръководствата и функциите на работните групи към Координационния съвет за подготовка на България" - уточняват от пресцентъра на МС.

Националният план за въвеждане на еврото в България служи за управление на организацията на въвеждането на еврото, като в него са описани основните направления и дейности, които следва да се предприемат, както и взаимодействията между институциите в рамките на този процес.

Като приложение към Плана се включват „Методически указания към административните органи за адаптиране на информационните системи за работа с евро“, чрез които се цели гарантирането на точното и еднакво прилагане на изискванията за въвеждане на еврото от административните органи при привеждането на информационните им системи към работа с евро.

Националният план за въвеждане на еврото предвижда провеждането на мащабна комуникационна и информационна кампания, която ще запознае гражданите "с всички практически аспекти на въвеждането на еврото като официално разплащателно средство чрез предоставянето на точна, достъпна и навременна информация". Кампанията цели ясно да обоснове ползите за икономиката и за повишаване на стандарта на живот в страната от присъединяването към еврозоната, както и да противодейства на всяка дезинформация, която поражда необосновани притеснения у гражданите.

Източници: OFFNews.bg, divident.bg

© 2024 Lentata.com | Всички права запазени.