Правени ли са проверки на всички НПО, които получават публични средства през последните години?

Правени ли са проверки на всички НПО, които получават публични средства през последните години?
05-08-2023г.
0
Владислав Наков

От писмен отговор на министъра на правосъдието Атанас Славов, във връзка със залегнал разход на стойност 690 000лв. на Министерството на правосъдието, става ясно, че 17 проектни предложения на НПО, за борба с домашното насилие, са одобрени с негова заповед през юни 2023г. За целта в държавните бюджети за 2023г., 2024г. и 2025г. са предвидени по 450 000 лв.

На 14 юли са сключени съответните договори за финансиране на сдруженията със срок на действие 4 месеца. Общата сума на финансиране за тези проекти е 337 882 лв.

Одобрени са проектите на:
Сдружение „Алианс за защита от насилие, основано на пола“
Фондация „Х&Д Джендър перспективи“
Фондация „Български център за джендър изследвания“
- „Център отворена врата“
- Сдружение „Знание, успех, промяна“
- Фондация „Ес О Ес – семейства в риск“
- Сдружение „Център Мария“
- Фондация „Център Надя“
- Фондация „Център Надя – клон Русе“
- Сдружение „Асоциация Деметра“
- Сдружение „Младежки форум 2021 – Разград“
- Женско сдружение „Екатерина Каравелова“
- Сдружение „Асоциация Ная“
- Сдружение „Център за подкрепа на жени в село Стражец“
- Фондация „ДА – Обединение срещу насилието“
- Фондация „Фонд за превенция на престъпността – ИГА“
- Сдружение „Център за съзидателно правосъдие“
————
Кой е компетентният орган, който осъществява надзор и контрол на разходваните публични средства? Правени ли са проверки на всички НПО, които получават публични средства през последните години?

Продължение на поста:

По-рано днес публикувах списък на 17 НПО, във връзка със залегнал разход на стойност 690 000 лв. на Министерството на правосъдието, от който стана ясно, че 17-те проектни предложения на тези НПО, за борба с домашното насилие, са одобрени със заповед от юни 2023г. В държавните бюджети за 2023г., 2024г. и 2025г. са предвидени по 450 000 лв.
Кратка справка показва, че Фондация „Х&Д Джендър перспективи“, още през далечната 2015г., е получила 60 628 лв. за проект, ЗАБЕЛЕЖЕТЕ, "...Повишаване на чувствителността на магистратите за осигуряване на навременна и адекватна защита на жертви на домашно насилие".
Оказва се, че още от 2015г. неправителствени организации (НПО) получават публично финансиране за "повишаване на чувствителността на магистратите".
И отново поставям въпросите: Кой е компетентният орган, който осъществява надзор и контрол на разходваните публични средства? Ще бъде ли напревена проверка на Фондация „Х&Д Джендър перспективи“?

© 2024 Lentata.com | Всички права запазени.