Образование и наука - приоритет над приоритетите

Образование и наука - приоритет над приоритетите
02-06-2024г.
0
Лентата

Ние от Общество за Нова България обявяваме образованието и науката за истински национален, политически и финансов приоритет в обществения и политически живот на България. 
Ще работим за подобряване на образователната система, която поставя на първо място нуждите на децата и дава повече правомощия на родителите. 
Ще инвестираме в качеството на държавните училища и ще отворим вратите за конкуренция и предприемачество, които ще предложат възможно най-много алтернативи в полза на децата. 
Вярваме, че само чрез инвестиции в качествено образование България може да избегне да се превърна в страна на слабо грамотни хора и да процъфтява като модерна и успешна държава. 
Нашата цел е всеки българин да има завършено средно образование, което да му позволява да се грижи за своите дела и да намира своето място в обществото. Българските дипломи трябва да се ценят толкова високо, колкото и тези от най-добрите учебни заведения в ЕС, Обединеното кралство, САЩ и Япония.

Нашата визия:

Желанието ни е думата "Българин" да стане синоним на образован, можещ, културен и възпитан човек, способен да живее като реализирана личност. За да постигнем това, ще работим неуморно за създаването на оптимални условия за учене през целия живот и ще поставим образованието като основна ценност в нашето общество.

С тези мерки, Общество за Нова България е ангажирано да изгражда бъдеще, в което всеки българин има възможност да достигне своя пълен потенциал и да допринася за просперитета на нацията.

Нашата програма включва следните основни мерки:

1. Усъвършенстване на системата за професионално образование:

  - Модернизация на материалната база и осигуряване на стажове в реални производства.

  - Сътрудничество със занаятчийски камари и браншови съюзи.

  - Въвеждане на модулно обучение и система за натрупване на образователни кредити.


2. Повишаване качеството на училищното образование:

  - Въвеждане на интерактивни методи на обучение и по-добри учебници.

  - По-широко навлизане на информационни и комуникационни технологии.

  - Засилване на ИТ и чуждоезиковото обучение.


3. Съвременен модел за финансиране на училищното образование:

  - Устойчиво прилагане на системата на делегираните бюджети.

  - Осъвременяване на принципа „парите следват ученика”.

  - Финансиране на училищата на програмен принцип.


4. Усъвършенстване на системата за управление на училищата:

  - Въвеждане на мандатност за директорите и изискване на директорска правоспособност.

  - Реална възможност за участие на родители, настойници и представители на общинските ръководства в управлението на училищата.


5. Повишаване на авторитета и общественото уважение към учителите:

  - Справедлив ред за кариерно развитие и материално поощрение на учителите.


6. Приемане на кодификационен закон за образованието - предучилищно и училищно:

  - Законодателни мерки за гарантиране на съвременна и ефективна образователна система.


7. Професионално обучение: Разширяване на програмите за професионално обучение, за да получат учениците практически умения за пазара на труда.


8. Осигуряване на равен достъп до образование, особено за маргинализираните общности, чрез предоставяне на стипендии и намаляване на дискриминацията в образованието.


Общество за Нова България – Справедливост за всеки, сигурност за всички.

***
Купуването и продаването на гласове е престъпление.

*Платена публикация по договор за медиен пакет за Европейски избори на 9-ти юни 2024.

© 2024 Lentata.com | Всички права запазени.