Димитър Ташев в битката за Европарламента: Заставам зад каузата на традиционното семейство

Димитър Ташев в битката за Европарламента: Заставам зад каузата на традиционното семейство
31-05-2024г.
2068
Лентата

Димитър Ташев застава твърдо зад традиционното семейство по пътя си към Европарламента

В световния ден на семейството, кандидатът за евродепутат подписа публична декларация в подкрепа на традиционното семейство.

ДЕКЛАРАЦИЯ – ГЛАСУВАЙ с номер 18 ЗА СЕМЕЙСТВОТО 2024

В работата си, като евродепутат и водач на листата за европарламент №18, публично поемам ангажимент и обещавам:

• Да се застъпвам за утвърждаване на семейството, основано на доброволния брачен съюз между един мъж и една жена, съгласно Конституцията ни, и като най-добрата среда за отглеждането и развитието на децата.

• Да признавам различията между мъжа и жената, тяхната уникална роля за пълноценното развитие на децата, като се противопоставям на политики, насочени към заличаване на половите различия в общественото пространство чрез въвеждане на пол и полова идентичност различни от биологичните, зачитайки същевременно с това равнопоставеността на половете.

• Да се застъпвам за зачитането на първостепенното право и отговорност на родителите за отглеждането, възпитанието, здравето и образованието на техните деца, съгласно избора и убежденията им, като се противопоставя на системното сексуално образование в детските градини и училища.

• Да се застъпвам и активно да насърчавам правата на човека, включително човешкият живот и достойнство, свободата на словото, съвестта и религията.

• Да съдействам за приемане на политики и създаване на такива икономически условия, които осигуряват достоен живот на семействата, насърчават раждаемостта и допринасят за справяне с демографската криза.

• Да отстоявам и защитавам принципа на субсидиарност в Европейския съюз, като основен принцип в стандартите за борба с дискриминацията, като се застъпвам за правото на страната ни, съгласно договора на ЕС, сама да определя политиката си в сферата на брака и семейството, родителските права, образованието и здравеопазването.

ГЛАСУВАЙ с номер 18 и преференция 101 ЗА СЕМЕЙСТВОТО


Текстовете на декларацията по-горе се основават на:

Конституцията на Република България; Конвенцията за защита правата на детето; Международния пакт за гражданските и политическите права (чл. 18, т. 5); Европейска конвенция за защита правата на човека и основните свободи (чл. 2 от Протокол № 1); Конвенцията на ООН за правата на детето (чл. 5 и чл. 11, т. 2); Всеобщата декларация за правата на човека; Закона за училищното и предучилищното образование (чл. 3, ал. 2 и чл. 11, т. 2); Хартата за основните права на Европейския съюз чл. 5, чл. 6, Договора за ЕС; Резолюция за защита на семейството на ООН (A/HRC/29/L.25), юли 2015 г.

     Купуването и продаването на гласове е престъпление

*Платена публикация по договор за медиен пакет за Европейски избори на 9-ти юни 2024.

© 2024 Lentata.com | Всички права запазени.