Асен Василев и кабинетът на "Промяната" незаконно прахосали 34 млн. лв. в Националния филмов център

Асен Василев и кабинетът на
30-05-2024г.
0
Гост-автор

Автор: Радостина Тонева, 19min

Страховити незаконни договори и сделки са установени при ревизията на Националния филмов център. Това сочи неговият одитен доклад, от който косите се изправят, защото - както ще разбере от цялата поредица, която ще ви представим, малка група от хитри хора е застанала на "входа и на изхода" на българското кино и източва държавната помощ за него.

Тази мафия не е по-красива от мафията на зърнарите в земеделието, бигфарма в здравеопазването или всяка друга, която смуче парите на данъкоплатците. От 2022 г. с идването на близкия до Асен Василев министър на културата, който наричаше себе си "просто Наско" и настаняването на близки до Лена Бориславова кадри начело на тази индустрия, последвани от другия ПП-министър Кр.Кръстев в кабинета Денков, образуващата се киноолигархия постигна и фиксираните в ревизията за 2022 и 2023 г. резултати за наша сметка, професионално описани в доклада:

1.  Поради нарушени процедури при прилагане на нормативната база са заведени голям брой административни дела, с които са безвъзвратно загубени над 17 милиона лева. Причините са отразени в „Анализ и оценка за законосъобразност на сключените договори със средства за държавно подпомагане на филмопроизводство по Закона за филмовата индустрия и изпълнението им“ в Изпълнителна агенция „Национален филмов център“ – одитен доклад. Ето само три от изводите в него: „Утвърденият начин за формиране на крайните оценки е предпоставка за субективно оценяване на културните продукти в областта на филмовата индустрия.“; „Установени са съществени пропуски в работата на Финансовата комисия първи състав, като са разглеждани и одобрени проекти на членове на комисията в нарушение на ЗФИ, издадени са незаконосъобразни заповеди от изпълнителния директор на ИА НФЦ за промяна на членове на комисията, а изготвените протоколи не съдържат нормативно изискващата се информация, което е индикатор за неефективно разходване на публични средства.“ и „Поради установените нарушения в работата на Финансовата комисия първи състав, не може да се даде разумна увереност, че определеният размер на държавната помощ в сключените договори съответства на изискванията за допустимост и създава риск от неправомерно разходване на публични средства.“

2. Поради неясни отсъствия на изпълнителния директор на Националния филмов център са издадени 15 нищожни заповеди (№№ 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239 и 240 от 28.07.2022 г.; 350, 351 и 352 от 02.11.2022 г.; 366, 367 и 368 от 18.12.2022 г. и 37 от 17.02.2023 г.) Основният проблем е, че въпросните заповеди не подлежат на давностен срок и могат да бъдат обжалвани от лице без правен интерес. По някои от тези заповеди са отпуснати средства и има заснети филми като получената държавна помощ се оказва неправомерна. Това означава, че общата щета за бенефициерите ще е над 13,5 милиона лева и на практика фалит.

3. По неправомерно издадени заповеди (№№ 01 от 03.01.2023; 037 от 17.02.2023; 110 от 25.05.2023; 184 от 03.08.2023; 209 от 04.09.2023 в нарушение чл.6, §2 от Регламент (ЕС) 651/2014, чл.43, ал.1 от ППЗФИ и чл.35з, ал.3 от Закона за филмовата индустрия) общата щета за бюджета е 6 731 319 (шест милиона седемстотин тридесет и една хиляди триста и деветнадесет) лева.

Грозният ни киносериал ще продължи в следващите дни с още ужасяващи разкрития.

Източник: 19min 

© 2024 Lentata.com | Всички права запазени.