Ние европейци и граждани на света ли сме, или диви балканци?

 Ние европейци и граждани на света ли сме, или диви балканци?
19-10-2022г.
0
Кристиян Шкварек

За пореден път при откриването на Народното Събрание нещо ми прави впечатление - в българския парламент не се вее НИТО ЕДНО знаме на ООН, УНИЦЕФ, ЮНЕСКО или Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОSСЕ). 
Нито едно.
Нещо повече, народните ни представители се вричаха под звуците на химна на ЕС, но не и този на НАТО, композиран от капитан Андре Райхлинг още през 1989-та г. 
В кой век живеем? Ние европейци и граждани на света ли сме, или диви балканци? Как е възможно дори да не се спомене принадлежността ни към Международния валутен фонд (IMF)?
Депутатите не изпяха и една песен в чест на Световната банка или Мрежата на Европейската статистическа система (ESSNet). 
Нямаше и бегъл опит да се отбележи предаността ни към Европейската статистическа служба (EUROSTAT) или Световната здравна организация. 
За това ли умряха Левски и Ботев - за да поругаваме завета на Европейското патентно ведомство? 
Чувствам се, сякаш живея в страна от средновековието. Моля тези неща да бъдат взети предвид и въведени като практика в Народното Събрание. 
Ние сме направили своя цивилизационен избор още през 1967-ма с присъединяването си към Продоволствената и селскостопанска организация при ООН (FAO)! Никой не може да ни отклони от този път!

© 2024 Lentata.com | Всички права запазени.