Когато някой е уличен в корупция - да се действа като със супер закона за отнемане на автомобил

Когато някой е уличен в корупция - да се действа като със супер закона за отнемане на автомобил
06-09-2023г.
0
Гост-автор

Илиян Дуков:

Във връзка със супер закона за отнемане на автомобил, при показания на полеви тест, реших, че ще е много добре да има и такъв закон за корупцията.
Когато някой е уличен в корупция, рекет, институционален или силов натиск, да му се отнема цялото имущество, както и имуществото на преките му роднини (съпруг/съпруга, деца, родители, братя и сестри). 

Както и да бъде отстраняван от длъжност (назначаема или избираема) ако работи в бюджетната сфера или е държавен служител. 

А ако в съда после след 5-8-10 години дела, докаже, че не е корумпиран, да му се връща имуществото.
Мисля, че ще заработи тази система....

© 2024 Lentata.com | Всички права запазени.