Към министъра на образованието: Вие сте син на учител, надяваме се да не посрамите името на рода си

Към министъра на образованието: Вие сте син на учител, надяваме се да не посрамите името на рода си
28-08-2023г.
0
Гост-автор

Уважаеми приятели,
С групата Будител написахме становище по предложенията за промяна на учебното съдържание по Философия в Х клас. 

Предлагаме го на Вашето внимание, за да поощрим активност по този въпрос. СРОКЪТ НА СТАНОВИЩАТА Е ДО УТРЕ, 28.08.2023 г. Вярваме, че като загрижени хора и професионалисти може да се аргументирате по-добре от нас и да предизвикате чрез становищата си истинска дискусия по темата.
Изпращайте становищата си с молба за входящ номер до Приемната на МОН и на указания адрес в скриншота. СПОДЕЛЕТЕ тази информация!

До Министъра на образованието
СТАНОВИЩЕ
на Народно движение БудителѢ
относно предлаганите промени в програмата по философия за X клас
Уважаеми г-н Министър,
С тревога следим предлаганите промени в програмата по философия за X клас в темата “Човек и Бог”, където се предвижда да отпадне новото понятие “спасение”. Нашето неформално движение се състои от 17 600 членове, в огромния си брой православни християни, основно учители и родители. Удивени сме от лекотата, с която въпроси от ключово значение за възпитанието на подрастващото ни поколение не получават достойно осветляване по медиите, така че засегнатите в наше лице, като хората, които отглеждат и възпитават, да нямат възможността да участват в дебата за учебното съдържание.

Не можем да не се смутим от циничността, с която тази уж малка промяна е промъкната като предложение през лятото, за да няма силна обществена реакция.

Ако децата ни не разбират категорията "спасение", пряко свързано с "покаяние", ако не знаят за нея и не я проумяват по правилния начин, това означава, че им се отнема цялата воля за борба в живота и се програмира безропотно подчинение, поради схващането, че с този живот и смъртта приключва всичко. Според постулатите на православната ни религия душата е безсмъртна. 

Този, който разбира това, знае, че не е страшно да се бориш за по-добри условия на живот за себе си и другите, защото твоята награда няма да приключи дори с евентуалната ти смърт в тези борби.

Още по-цинично изглежда, дори за нерелигиозните хора, фактът, че сте си позволили промените да бъдат под Раздел 6, приложение 6, т. 6. Знаейки много добре числовата комбинация 666 как отеква в обществото, сте решили, че това по същество дяволско деяние върху най-крехките съзнания, ще остане незабелязано от онези, които са си поставили за цел да опазят децата на България.

В раздел 7, приложение 7, т. 7 още по-ясно се проследява опитът да се унищожат културните и антропологични особености на различните раси и да се "доказва" принадлежността на човешките раси/популации към един и същи вид (Homo Sapiens).

С това МОН очевидно цели чрез учителите на учениците да бъде внушено, че ние не сме по-различни от животните, отменя постулата, че човекът е венец на творението, връх на творческото дело на трите Лица на Божествената Троица. 

Има опит за пропаганда на глобалистки виждания за народите и хората като същества без значение, без статут, без своя култура и история. Това не може да бъде предложение на Министерство на ОБРАЗОВАНИЕТО на една страна. Вие превръщате тази важна институция в политическа маша за индоктриниране на неукрепнали създания, което ние не желаем да позволим и ще противодействаме по всеки възможен начин като учители и родители.
Надяваме се всичко изброено да е плод на случайна некомпетентност, а не на злонамереност и омраза към културните традиции и вярата на българския народ.
Настояваме предлаганата промяна незабавно да бъде оттеглена, а "спасението" и "покаянието" да се изведат като основни термини в обучението в X клас.
Вие сте син на учител, надяваме се да не посрамите името на рода си.
С уважение,
д-р Яна Шишкова,
учител по китайски език и култура,
преподавател по китайска философия и водач на Народно движение БудителѢ

© 2024 Lentata.com | Всички права запазени.