Имаме нужда от храбър визионер за премиер

Имаме нужда от храбър визионер за премиер
16-12-2022г.
0
Гост-автор

Димитър Атанасов:

Имаме нужда от храбър визионер с автономно мислене за премиер. От човек, способен да устои на всички атаки на статуквото и на подсторените от него обществени групи и техните изяви.

Предлагат единвствения министър от кабинета на Кирил Петков, който влезе в повереното му министерство със заявка, че ревизия на предишното управление няма да има. Човек, който директно заяви, че никой не следва да очаква от него саможертвени действия, макар тъкмо такива да са нужни. Сподели го пред мнозина.

Кандидат за премиер е онзи, който мълча както до избора си за академик на БАН, за да не попадне в нечия сфера на задкулисно влияние, така и след като беше утвърден с тези букви пред името. Навярно поради същите причини.

Неговата работа в МОН ще се запомни с предложените промени в Закона за развитие на академичния състав. Проект, чиито автори са гледали със стиснати очи основния проблем в досегашната нормативна база - произволното формиране на научни журита по защити на научни степени и кариерно израстване, което доведе до вакханално производство на доктори, доценти и професори от некадърни, но зависими хора, създавайки всички предпоставки да бъдат блокирани независимите.

Обогатена беше наукометричната таблица. Включени бяха повече дейности, остойностими при процедурите по придобиване на по-висок чин. Леко повишени бяха минималните точкови прагове. Факти, които няма да попречат "наш'те хора" да бъдат избачквани такива, каквито пожелаят, защото научните журита все така се формират основно по приятелско-клиентелистки принцип. Задължителният меритократичен принцип е подменен с волята на задкулисия и задколегия. 

Не, тези факти не са му неизвестни - той е елемент от образователно-научната система от десетилетия, при това е достигнал място на повече от угледе изследовател. 

Николай Денков е съвършено наясно кои са големите проблемни зони, които поглъщат академизма на българската наука и я превръщат в нещо вън от определението ѝ. Отстраняването на тези корупционни пролуки, превърнали се в широко отворени врати, водещи еднозначно към деградация, изисква смелост. Качество, което той не убеди никого, че притежава.

Нуждаем се от решителен премиер, който да започне да разкъсва туморните сраствания на икономиката и политическата власт. Трябва ни фигура, настроена да се жертва. Да изгори. Да изпълни единствен мандат, в който да направи животът на мафията невъзможен. Да създаде силни и масови обществени нагласи срещу корупцията.

Ала насреща ни се предлага лице, отказващо ревизия - (без)действие, сочещо приемственост с правителство, от което мнозина се гнусим. В това число - целият електорат на ПП. Поведението на електроческия ток, протичащ по трасето с най-малкото съпротивление, навярно е стратегия за успех в социалистическо-клиентелистката нереформирана среда на българската наука. По всяка вероятност с по някое темане към тия, но и към ония, а и към третите и четвъртите, някъде се постига добър резултат, защото преклонената главица сабя не я сече, а истинската работа е резултат от интригантстване зад завесите.

Промяната към добро, почтено и смислено в България днес се нуждае от много повече. От прозрачност, а не от методите на задколегиалните жанрове, разгръщащи се в тъмните ъгли на коридорите. От активност, а не от огъване. От решителност и разум, а не от опортюнизъм и съглашателство с доказано корумпираните.

Прочее, имаме и добра новина: ако Денков все пак се промуши успешно през парламентарния вот, можем да бъдем убедени, че няма да бъде министър на образованието и науката. Това дава надежди, че на този пост най-после ще се озове личност, а не течност.

© 2024 Lentata.com | Всички права запазени.