"Ако искате образ на бъдещето, помислете за ботуш, който стъпва върху човешко лице завинаги."

02-11-2022г.
0
Джордж Оруел

— Уинстън, как човек упражнява власт над друг?
Уинстън се замисли.  „Да го накараш да страда“, отговори той.
„Браво, караш го да страда.  Не е достатъчно да ни се подчинява.  Ако той не страда, как можем да сме сигурни, че се подчинява на нашата воля, а не на неговата?  Властта означава причиняване на болка и унижение. Властта означава намаляване на ума на другите на части, които след това ще сглобим във формата, която ни се струва най-подходяща.  Напредъкът в нашия свят ще означава напредък към по-голяма форма на страдание. Няма да има никаква форма на любов, освен любовта към Big Brother.  Няма да има форма на смях, освен смеха на триумф над победения враг. Няма да има форма на изкуство, литература или наука.  Ако искате образ на бъдещето, помислете за ботуш, който стъпва върху човешко лице завинаги."
1984, Джордж Оруел

© 2024 Lentata.com | Всички права запазени.