Изобщо не трябва да искаме от славяните благодарност…......

Изобщо не трябва да искаме от славяните благодарност…......
28-10-2022г.
0
Фьодор Достоевски

......Русия никога досега не е имала и няма да има такива ненавистници, завистници, клеветници и даже явни врагове, каквито ще станат всички тези славянски племена веднага след като Русия ги освободи и Европа се съгласи да ги признае за освободени!…И нека никой да не ми възразява, да не оспорва, да не ми крещи, че преувеличавам и че ненавиждам славяните.........................
Изобщо не трябва да искаме от славяните благодарност…...... Те непременно ще обявят пред себе си и ще се убеждават, че не само не дължат на Русия и най-малката благодарност, а напротив, при сключването на мира с намесата на европейския концерт едва са се спасили от властолюбието на Русия…”

Фьодор Достоевски, откъс от „Дневник на писателя”. 1877 г.

© 2024 Lentata.com | Всички права запазени.