"Тогава преговорите са невъзможни"

21-10-2022г.
0
Лентата

Когато светът около нас се разпада и настъпва хаос, чрез думите и речта си ние можем да придадем структура на този хаос и отново да установим ред. 

Когато говорим внимателно и точно, ние можем да подредим нещата, да ги сложим по местата им, да си поставим нова цел и да се отправим към нея – можем да го направим и заедно, ако успеем да се договорим, ако постигнем консенсус. 

И обратното, когато използваме думите небрежно и неясно, всичко около нас изглежда объркано и неустановено. 

Посоката става неопределена. Мъглата на несигурността се сгъстява. И тогава преговорите са невъзможни.

Джордан Питърсън

© 2024 Lentata.com | Всички права запазени.