Заедно можем да преодолеем демографската криза

Заедно можем да преодолеем демографската криза
05-06-2024г.
0
Лентата

Димитър Ташев:

Уважаеми избиратели,

Днес се обръщам към вас не само като кандидат за евродепутат, но и като гражданин, който е дълбоко загрижен за бъдещето на нашата страна. Демографската криза, пред която сме изправени, е едно от най-големите предизвикателства, с които трябва да се справим като общество. Ако не предприемем незабавни действия, последствията могат да бъдат опустошителни за икономиката, социалната сфера и цялостното ни развитие като нация.

Като евродепутат съм решен да работя неуморно за намирането на ефективни решения на тази криза. Ето пет ключови области, върху които ще се съсредоточа:

1. Подобряване на достъпа до качествено образование и здравеопазване: Образованието и здравеопазването са основни фактори, влияещи върху репродуктивните решения на семействата. Чрез насърчаване на равен достъп до тези услуги и инвестиране в тяхното подобряване можем да създадем по-благоприятна среда за отглеждане на деца и намаляване на нивата на емиграция сред младите хора.

2. Насърчаване на политики, подкрепящи семейството: Трябва да признаем важността на подкрепата за работещите родители. Това включва предоставяне на гъвкави работни условия, увеличаване на родителския отпуск и прилагане на семейно подоходно облагане. Като подкрепяме семействата, можем да насърчим по-високите нива на раждаемост и да противодействаме на негативните последици от застаряващото население.


3. Привличине на българите от чужбина е друга важна част от справянето с демографската криза. Ето още пет решения, които бих подкрепил като евродепутат за привличане на талантливи хора обратно в страната:

• Създаване на благоприятна бизнес среда: За да привлечем обратно българите от чужбина, трябва да направим страната по-привлекателна както за стартиращи фирми, така и за установени компании. Това включва намаляване на бюрокрацията, насърчаване на иновациите и предлагане на конкурентна данъчна система.

• Подобряване на качеството на живот: Високият стандарт на живот, включително достъпни жилища, качествено здравеопазване и отлични образователни институции, е от съществено значение за привличането на таланти обратно в страната. Трябва да се стремим да подобрим тези аспекти на живота в България, за да я превърнем в по-привлекателно място за живеене и работа.

• Насърчаване на чувството за национална идентичност и принадлежност: Силната връзка с националната идентичност може да бъде мощен мотивиращ фактор за българите, живеещи в чужбина, да се върнат у дома. Това може да се постигне чрез популяризиране на богатата ни култура, история и традиции, както и чрез насърчаване на чувството за общност и принадлежност сред всички български граждани, независимо къде живеят.

Чрез прилагането на тези мерки можем да създадем положителна обратна миграция и да помогнем за преодоляването на демографската криза в България.

Заедно можем да преодолеем демографската криза и да изградим по-светло бъдеще за България. Гласувайте за мен с номер 18 и преференция 101, за да ми позволите да представлявам вашите интереси в Европейския парламент и да работя неуморно за намирането на решения на това критично предизвикателство.

***
Купуването и продаването на гласове е престъпление.

*Платена публикация по договор за медиен пакет за Европейски избори на 9-ти юни 2024.

© 2024 Lentata.com | Всички права запазени.