Приключи вътрешната проверка на "Пирогов"

Приключи вътрешната проверка на
02-09-2023г.
0
Лентата

ДО ВСИЧКИ МЕДИИ

Уважаеми дами и господа,

Предвид високия интерес по случай изнесен в социалните мрежи, касаещ лицето М.Е. и назначена проверка от ръководството на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ Ви информираме, че проверката е приключила. Снети са записи за периода. Снети са обяснения с доклади от страна на всички медицински специалисти в „Пирогов“, които имат отношение по случая и са направени срещи с всички, имащи отношение към случая.

Резултатът от проверката показа:

От медицинска гледна точка са спазени всички стандарти за работа и оказване на помощ в рамките на Спешното отделение.

Персоналът е подходил с висок професионализъм, извършили са всички необходими консултативни прегледи и изследвания на детето. Оказана му е необходимата помощ и манипулации и е изпратено вкъщи с препоръки.

Документацията по случая е водена по правилата и е описано по часове и минути движението на пациента.

         За този период в детска противошокова зала е оказана спешна помощ на 3 (три) травматични деца и са проведени продължителни мероприятия по ресусцитация на друго дете, което е преведено с тежък хеморагичен шок. Или правилата на триаж са спазени стриктно.

Всички данни от проверката са предоставени на Етичната комисия на политическа партия Да, България“. „Пирогов“, като болница с високо обществено доверие заявява ,че ще предостави информация на всички заинтересовани по случая при спазване на Закона за закрила на детето, Закона за здравето и Закона за личните данни.

Ръководството благодари на колегите за високия професионализъм, за търпението и за психическата устойчивост, която са проявили!

С УВАЖЕНИЕ,

РЪКОВОДСТВОТО НА УМБАЛСМ „Н. И. ПИРОГОВ“

© 2024 Lentata.com | Всички права запазени.