Президентът Радев: Радев: България ще продължи да оказва подкрепа на Тараклийския университет

Президентът Радев: Радев: България ще продължи да оказва подкрепа на Тараклийския университет
28-10-2022г.
0
Румен Радев

Българската общност в Молдова поддържа жива връзката с историческата си Родина -  в продължение на два века тя отстоява своята национална, етническа, езикова и културна идентичност, въпреки изпитанията. За мен беше удоволствие да посетя заедно с президента Мая Санду нашите сънародници в Тараклийския район в Република Молдова  в навечерието на Деня на бесарабските българи. 
Бесарабските българи са носители на най-чистата, романтична и силна представа за любов към българското и винаги са демонстрирали своя български дух и родолюбие, с което допринасят и за културното богатство на Молдова. 
За да може нашата общност да упражнява своите права, е изключително важно Тараклийският регион да се запази като самостоятелна административно-териториална единица и получих разбиране от молдовските институциите,  че това очакване ще бъде отчетено при предстоящата административно-териториална реформа. България подкрепя силно амбицията на Молдова да се присъедини към ЕС и това създава още по-големи възможности за сближаване и сътрудничество.
Тараклийският държавен университет "Григорий Цамблак" трябва да продължи да се утвърждава като средище за изучаване на българския език, литература, история и традиции. Дълг на българската държава и на общността в Молдова е не само да оказваме финансова подкрепа на този университет, но и да работим активно за неговото развитие като перспективно и важно за съвремието висше училище с нови атрактивни специалности. Затова България и Молдова трябва да обсъдят ангажимента си за ясен оздравителен подход, свързан с финансирането и самостоятелния юридически статут на университета, за което беше изразена подкрепа на най-високо политическо ниво.

© 2024 Lentata.com | Всички права запазени.