Оценките по биология и химия няма да влизат в бала за медицина

Оценките по биология и химия няма да влизат в бала за медицина
25-12-2023г.
0
Лентата

За кандидатстване в медицина, дентална медицина и фармация вече няма да се изискват оценките по биология и химия от дипломата за средно образование. Това предвиждат промени в наредбите за държавните изисквания за придобиване на висше образование в степен магистър по тези специалности, одобрени вчера от МС.

С промените на практика отпадат съществуващите изисквания при кандидатстване по специалностите медицина, дентална медицина и фармация като балообразуващи оценки да се вземат резултатите по биология и химия от дипломата за средно образование. Причината е, че след промените в училищното образование и профилирането в 11 и 12 клас вече не всички завършващи средно образование ученици изучават тези предмети. В 11 и 12 клас навсякъде се учат само български, литература, математика, гражданско образование и спорт, а останалите предмети са профилиращи и се избират още при постъпването в осми клас.

Кандидат-студентските изпити по биология и химия обаче, които в момента се държат при кандидатстване в медицина и фармация в съответните висши училиша, остават. Както и оценката от матурата по български език и литература, която също ще продължи да участва във формирането на бала.

Променят се и още други три наредби - за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалностите медицинска сестра, акушерка и лекарски асистент - степен бакалавър; по здравни грижи (професионален бакалавър) и по управление на здравните грижи за бакалавър и магистър.

В тях се отстранява непълнота по отношение провеждането на практическото обучение на студентите по специалност масажист ( с увредено зрение), като се дава възможност и на преподаватели със специалност рехабилитатор да участват в него. Предоставя се достъп на лекарските асистенти до обучение по специалност управление на здравните грижи, аналогично на всички останали регулирани медицински професии от професионално направление „Здравни грижи". Също така във въпросните наредби се посочват минималният брой изискуеми кредити в съответствие с изискванията на закона за висшето образование и съответното ниво по Националната квалификационна рамка и се синхронизира терминологията с тази в закона за лечебните заведения по отношение на лечебните заведения, които могат да провеждат практическо обучение на студенти.

Източник: в. СЕГА

© 2024 Lentata.com | Всички права запазени.