Няма по-важно събитие

Няма по-важно събитие
24-12-2022г.
0
Кристиян Шкварек

Рождеството, което вярващите празнуваме днес е от значение много отвъд религията или личните убеждения на всеки човек. 

Преди две хилядолетия се случва нещо, което променя целия свят и хода на историята. Ражда се една нова цивилизация, един нов свят, от който сме част и днес. 

Няма "Европа", в съвременния й смисъл, нито България, нито Русия, нито САЩ, нито който и да било основен аспект от обществата ни тук на Балканите и на този континент, без това събитие. 

Християнството оформя всяка важна черта  от създаването на съвременния свят, на идеите и идеологиите, в които вярвате, на културите, от които сте част. Без значение дали това ви харесва или не. То е просто така и така ще бъде. 

„Но ангелът им рече: Не бойте се, защото, ето, благовестявам ви голяма радост, която ще бъде за всичките люде. Защото днес ви се роди в Давидовия град Спасител, Който е Христос Господ.“ Лука 2:10-11

© 2024 Lentata.com | Всички права запазени.