Наказателният кодекс и лицата под 14 години

Наказателният кодекс и лицата под 14 години
12-06-2023г.
0
Гост-автор

Бях останала с впечатлението, че според Наказателния кодекс, Глава Разврат, интимни отношения с лица под 14 г. се наказват с лишаване от свобода. 
Относно създаването на филм за интимните отношения, били те и виртуални и симулирани, между лица под 14 г., с участието на деца под 14 г., то НК казва:
Чл. 155б. (1) (Нов - ДВ, бр. 27 от 2009 г., предишен текст на чл. 155б, изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2022 г.) Който склонява лице, ненавършило 14-годишна възраст, да наблюдава действителни, виртуални или симулирани полови сношения между лица от еднакъв или различен пол или похотливо показване на човешки полови органи, содомия, мастурбация, сексуален садизъм или мазохизъм, се наказва с лишаване от свобода до шест години.
(2) (Нова - ДВ, бр. 53 от 2022 г.) Който склонява лице, ненавършило 14-годишна възраст, да участва в действителни, виртуални или симулирани полови сношения между лица от еднакъв или различен пол или похотливо показване на човешки полови органи, содомия, мастурбация, сексуален садизъм или мазохизъм, се наказва с лишаване от свобода от две до осем години.
Сигурна съм, че НК се изказва и по отношение на прожектиране на интимни отношения между лица под 14 г. възраст.

© 2024 Lentata.com | Всички права запазени.