Целта е доброволно да отстъпим земята си и историята си

Целта е доброволно да отстъпим земята си и историята си
15-01-2024г.
0
Александър Урумов

Целта е доброволно да отстъпим земята си и историята си. 
Целта е доброволно да отстъпим домовете си и децата си. 
Целта на злото е да се съгласим да ни отнеме нашата същност - нашата национална и християнска идентичност - като доброволно му я отстъпим. 
Ние няма да се съгласим със злото и няма да му отстъпим нищо. 
Напротив, ще настъпим с вяра напред и в Христовото име ще смачкаме главата на змията. 
Точно тогава, когато лукавият си мисли, че е победил чрез лъжи и измами - точно тогава ще бъде съсипан и опозорен, чрез съсипването и опозоряването на неговите слуги във високите позиции на видимата власт. 
Ще бъде съсипан лукавият. 
Ние няма да дадем нищо. 
Ние ще вземем и това, което той си е присвоил. 
С името Христово и в името Христово ще победим! 
България е и ще бъде за Христос!

© 2024 Lentata.com | Всички права запазени.