Без книги голи са народите...

Без книги голи са народите...
02-11-2023г.
0
Любен Дилов-син

"Без книги голи са народите, немощни да се възправят срещу противника на нашите души"  пише епископ Константин през Х век...
Незаслужено забравяме и пренебрегваме - за мен вън от съмнение - най-смелия и последователен реформатор на българската просвета и култура, Стоян Омарчевски!
Точно той предлага 1 ноември за Ден на народните будители през 1922-а година, казвайки: 

„А в полумрака на нашето минало се откриват големите фигури на редица велики българи, които с необикновеното увлечение и с една завидна самопожертвователност са служили на своя народ; които не са пожалили ни сила, ни младост, за да положат основите на нашия културен и политически живот. От Паисия насам до наши дни се редят светлите и лъчезарни образи на големи културно-обществени дейци, далечни и близки строители на съвременна България.“ След което, очертавайки с по няколко думи приноса им, изрежда имената на Паисий Хилендарски, Софроний Врачански, Васил Априлов, Петър Берон, Христо Ботев, Димитър и Константин Миладинови, Добри Чинтулов, Васил Левски, Любен Каравелов, Добри Войников , Неофит Рилски...
Днес този списък трябва да начева именно със Стоян Омарчевски. Човекът, който с целия си труд и живот се е възправял срещу "противника на нашите души"

© 2024 Lentata.com | Всички права запазени.