Застаряващото население на България

Застаряващото население на България
26-11-2020г.
38
Гост-автор

През 1970 г. делът на населението до 17 г. е бил 27,5% или близо 1/3 от населението на България, което потенциално е представлявало добър резерв от човешки капитал.

По този начин потоците на изтичанията и вливанията в икономически активното население са се осъществявали безпроблемно, защото през същата 1970г., делът на населението 65 + е бил едва 9,7%. Както се вижда от графиката, през годините тази тенденция се обръща точно при тези две възрастови категории, докато делът на населението 18 – 64 г. или т.нар. трудоспособно население остава относително един и същ.

Към 2018 г. вече, едва 16,9% от населението е до 17 г., докато 21,3% е делът на хората, които са на възраст 65 +.

За последните 9 години, средния прираст на делът на това население (65+) е с по 0,3 пр. п. на година, което означава, че ако тенденцията се запази, то към 2080 г. почти 40% от българите ще бъдат на възраст над 65 години. Това е предпоставка за допълнително натоварване на социалните, пенсионните, фискалните и въобще икономическите системи.

Автор: Любослав Костов

 

{BANNER_ID-4}

 

{BANNER_ID-3}

 

Banner

© 2022 Lentata.com | Всички права запазени.