Защо това е най-голямата и важна дата, и най-голямото основание за национален празник на България и днес?

Защо това е най-голямата и важна дата, и най-голямото основание за национален празник на България и днес?
03-03-2021г.
9
САН СТЕФАНО
03.03.1878
Защо това е най-голямата и важна дата, и най-голямото основание за национален празник на България и днес?
Защото това е осъществен макар и на книга, макар и на документ българският идеал: България и българите в естествените им народностни землища, в естествените им религиозни граници, потвърдени етнографски и от други, чужди изследователи на епохата.
Този идеал е бил достатъчно мощен като импулс за идеята за национално обединение така, щото България и българите не само да са готови да встъпят в последващите Балканска, Междусъюзническа, Първа и Втора Световни войни, но и да мобилизират под знамената 600,000 войска при 3.5 млн население - нещо непостижимо не само днес и от нас, но и от другите както днес, така и тогава.
Този идеал е бил извоюван и достигнат, документално закрепен от руския Император - Александър II Цар Освободител, и е пълно и ясно документирано доказателство за каква България в какви граници е воювала Руската империя за българското освобождение тогава.
Също така важно и документално потвърдено е и другата, оксакатена, орязана и окълцана България, която е наложена на Русия от другите, европейските велики сили, които ни управляват и днес: Княжество България в рамките на бившия османски Туна вилает.
Контрастът, разликата между тези две карти е точно като контраста между Народна Република България от периода 1944-1989 и днешната капиталистическа колонизирана и външно-управляема изцеждана и унижавана територия: България - член на ЕС, ама на задна скорост, третирана като третосортна ресурсна колония и боклукчарник на Европа.
Важно е да се знае, помни, да не се забравя, за да бъде разбрано днешното ни битие.
Без това разбиране не може да бъде намерен нито ключа, нито изхода от това отчаяно и окаяно днешно положение.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Автор: Пламен Пасков, фб
 
 
Banner

© 2022 Lentata.com | Всички права запазени.