Защо българските медии нарушават етиката и показват снимки на военопленници?

Защо българските медии нарушават етиката и показват снимки на военопленници?
11-03-2022г.
91
Гост-автор
Прави ми впечатление, че в българските медии вече се въртят снимки на военопленници и от двете страни. Моля ви, припомнете си, че не е етично да публикувате тези материали. Правата на тези хора се гарантират в Article 12,13 и 14 of the Geneva Convention. Работете в съответствие с разпоредбите на Женевската конвенция, която отразява факта, че военнопленниците не са в състояние да действат или да говорят свободно.
Военнопленниците трябва да бъдат защитени по всяко време, особено срещу актове на насилие или сплашване и срещу обиди и обществено любопитство.
    Автор: Красимира Хендри

© 2024 Lentata.com | Всички права запазени.