Всички лапат и всички си затварят очите.

Всички лапат и всички си затварят очите.
29-05-2021г.
4
Гост-автор

Автор: Георги Кадиев, ФБ

Фирма иска да заведе иск срещу вас.
 
Фирмата има купен съдия и иска делото да се падне при него.
 
Фирмата си плаща на деловодителка в съда и входира примерно 30 еднакви иска, колкото съдебни състава има в този съд, с поредни вх. номера. Исковете са без приложено платежно за платена такса.
 
Съдебният компютър автоматично разпределя исковете по ред на вх. номер и всеки състав получава вашия иск.
 
Всеки състав праща на фирмата указание, както е по закон, в 7-дневен срок да се плати таксата или делото се прекратява.
 
Фирмата плаща по указанието само на състава, при който иска да се падне. Останалите указания игнорира.
 
Така елементарно е заобиколен съдебния софтуер, бели хакери, черни хакери и пр. глупости.
 
Всичко е по закон. Всички са чисти. Делото се пада при купения съдия. Вие губите делото.
 
Това е действителен случай.
 
Този елементарен трик е известен на деловодителки, съдии, председатели на съдилища.
 
Всички лапат и всички си затварят очите.
 
Отвратително.
 
Моля юристите тук да ми кажат с каква законова поправка да спрем тази дивотия.
Banner

© 2022 Lentata.com | Всички права запазени.