Все още смятам, че кризата може да бъде превърната в шанс

Все още смятам, че кризата може да бъде превърната в шанс
21-12-2020г.
5
Гост-автор
Ще ми се 2021-ва да е повратна. Заради #коронавируса много наши сънародници се върнаха в #България. Все още смятам, че #кризата може да бъде превърната в #шанс. Шанс да проведем такива политики и да преосмислим така досегашните си действия, че да бъде поне намален мащабът на изтичането на #мозъци от България. И не знам кой какви планове има и какви алтернативи предлага, но ако в тях не присъстват младите хора, не може да се говори нито за устойчивост, нито за адекватност на времето и планът нищо не струва. Сигурно електронните регистри, които обещаваме са много важни, но за да работят, трябва млади грамотни хора да застанат пред компютрите.
В Плана за действие, който ви презентирах преди време, #образованието и #икономиката, но #социална и #справедлива, са шанс за България. Длъжни сме да създадем условия за мобилизиране на енергията и знанията на младите българи, които завършват образованието си в България.
В европейските университети пък учат хиляди български студенти, те са едни от най-успешните в #Европа. Впоследствие голяма част от тях остават и работят в престижни европейски институции и корпорации, някои започват собствен бизнес. Тези млади хора трябва активно да се мобилизират за европейската кауза на България, да станат мост между България и Европа. Необходимо е да се създадат механизми за тяхната мобилизация, като дадем шанс на предприемчивите да правят бизнес в България, както и да се наемат на работа в рамките на българските държавни #институции. Така си представям фундамента на плана за развитие и устойчивост.
 
Автор: Кирил Добрев
Banner

© 2023 Lentata.com | Всички права запазени.