Връщането на Южна Добруджа на България

Връщането на Южна Добруджа на България
07-09-2022г.
1186
Лентата
На 7 септември 1940 г., в румънския град Крайова е сключен договор, който задължава Румъния да върне отнетата Южна Добруджа в пределите на Царство България.

Връщането е огромен успех на българската дипломация под ръководството на цар Борис III.
 
По време на Втората световна война България успява да си върне Южна Добруджа по мирен път, без да пролее нито капка кръв. Това е единствената българска придобивка - плод на политиката на мирен ревизионизъм, който предопределя и запазването на Южна Добруджа в българските предели след Втората световна война.
 
Договорът е един от малкото, които не се ревизират след края на Втората световна война. Все пак трябва да признаем, че договорът е наложен от Нацистка Германия, СССР и Италия.

Условията на спогодбата налагат Румъния да върне на България Южна Добруджа, както и обмен на населението от Северна Добруджа и Южна Добруджа.

На 19 август 1940 г. протичат трудни преговори между двете държави. Румънската страна се стреми да направи възможно най-малки отстъпки, но в крайна сметка на нея ѝ се налага да върне южната част на Добруджа на Царство България.

88 000 румънци, заселени от румънските власти след края на Втората балканска война през 1913 г., когато територията на Добруджа е окупирана от Румъния, са принудени да се преселят на север, докато 68 000 българи от северната част се преселват в родината.

Румънските власти разрешават на българите да се преселят единствено с това, което са можели да носят, и със своите стада. Оземлени са със земята, която румънските власти са отнели от другите българи в полза на румънските заселници още в първото десетилетие на окупацията – системата „triime“. Действителните имоти на българите от Северна Добруджа остават като „компенсация“ на румънските поземлени имоти, създадени в Южна Добруджа.

Крайовската спогодба е официално приета и одобрена от всички велики сили, вкл. Германия, СССР и Италия. Така, далновидно, чрез Крайовската спогодба, по дипломатически път Южна Добруджа е опазена за България и 7 години по-късно, в края на Втората световна война.

Съединението на Източна Румелия с Княжество България от 1885 г. и връщането на Южна Добруджа на България са едни от най-значимите събития в новата история на страната ни.

Тяхната значимост се засилва още повече, тъй като те представляват безспорен успех на българска дипломация и една сериозна крачка към обединението на българските земи в една държава.

Източник: Памет Българска

© 2024 Lentata.com | Всички права запазени.