ВЕЛИКИ ПЕТЪК Е...

ВЕЛИКИ ПЕТЪК Е...
30-04-2021г.
13
Лентата

Отец Силвестър Янакиев

Днес виси на дърво Този, Който надвеси земята над водите...
С венец от тръни се увенчава Този, Който е Цар на ангелите...
В лъжлива багреница се облича Този, Който облича небето с облаци...
Плесница приема Този, Който в Йордан освободи Адам...
С гвоздеи се приковава Женихът църковен...
С копие се пробожда Синът на Девата..
 
Покланяме се, Христе на Твоите страдания!
Покланяме се, Христе на Твоите страдания!
Покланяме се, Христе на Твоите страдания!
Покажи ни и славното Твое Възкресение!
 
Господ наш Иисус Христос, бидейки безгрешен, не е бил подчинен на смъртта, защото смъртта влиза в света чрез греха. Той умира, претърпявайки смърт за нас, и Самия Себе си принасяйки в жертва на Отца за нас. Защото пред Него, пред Отца, ние сме съгрешили и трябва Той да приеме откуп за нас и по този начин да се освободим от осъждането...
 
И така смъртта идва, и поглъщайки телесната примамка, е уловена на въдицата на божествеността; вкусвайки безгрешното и животворящо тяло, загива и връща обратно всички, които някога е била погълнала.
Защото подобно на тъмата се унищожава от идването на светлината, така и тлението чрез съприкосновяването с Живота е прогонено и за всички се ражда живот, а за погубителя - гибел.

© 2023 Lentata.com | Всички права запазени.