Вече се говори не за „скрит“ хотел, а за укрепително съоръжение

Вече се говори не за „скрит“ хотел, а за укрепително съоръжение
12-02-2022г.
126
Гост-автор
Във връзка с изказвания на депутат от ПП Мирослава Петрова относно укрепителното съоръжение, част от проекта „Антеа Резиденс“ (познат като „Алепу“), бихме искали да информираме всички заинтересовани страни, че към настоящия момент не сме получавали официална или неофициална информация и документи от институции, свързана с реализирания първи етап на инвестиционно намерение: „Курортен комплекс „Алепу Вилидж“, Етапно строителство - Първи етап „Укрепване на свлачище“. Нямаме информация и не бихме могли да коментираме в какво качество г-жа Петрова разпространява информация без да са налице официални документи, за които да сме информирани като инвеститор в проекта, и е притеснително, че като представител на законодателната власт в Република България тя говори от името на Министерски съвет, министър-председател, МРРБ и ДНСК.
Фактите:
Обръщаме внимание, че вече се говори не за „скрит“ хотел, а за укрепително съоръжение, контрафорси и наличие на активно свлачище, което съоръжението възпира, а съвсем доскоро това се отричаше. Също така още веднъж подчертаваме, че желанието да се запази съоръжението, като се махнели някои контрафорси е невъзможно без да се компрометира цялата конструкция, както е видно и от становища на Геозащита и МРРБ от 2020 г.
Приветстваме спазването на принципа за сила на правото, а не правото на силата – в този смисъл не приемаме изказвания, че макар и укрепителното съоръжение да е законосъобразно (както казва и г-жа Петрова в изказването си от 11.02.2022 г.), по причини, не намиращи опора в закона, държавата има намерение да налага провеждане на мероприятия в частен имот, за който собственикът има всички необходими разрешения за осъществяване на легитимно инвестиционно намерение.
Приветстваме желанието на правителството да се бори с корупцията и да действа законосъобразно и вярваме, че няма да действа избирателно и по желание и усмотрение на едно лице, без да се вникне в конкретния казус и проблем. Отворени сме за диалог и сме готови да съдействаме, за да може да се изяснят всички детайли по този проект и да се предприемат необходимите законови действия. До този момент сме отправяли молби за срещи с министерства и други заинтересовани страни, за да ги запознаем с пълната фактология по случая, но такива срещи все още не са осъществени.
 
    Автор: Стоян Василев, фейсбук

© 2024 Lentata.com | Всички права запазени.