В момента акциите на Борисов са с тенденция да се обезценят

В момента акциите на Борисов са с тенденция да се обезценят
03-02-2021г.
24
Гост-автор
12.06.2020,
Boyko Borissov
нареди: ""Важното е да се знае, че по-късно ПИБ ще изкупи обратно акциите и то с лихвите. Изрично да бъде записано".
В същия ден Борисов палща 140 млн. лв., средства от държавния бюджет, за 70% от емисия акции на ПИБ на двойна на пазарната цена. А именно по 5.00 лева на акция, при пазарна цена от 2.60 - 2.70 същия ден.
Независимо от невероятно "успешната" сделка цените на акциите от тогава, та досега не стават по-високи. Напротив, в момента акциите на Борисов са с тенденция да се обезценят с > 64%.
Остава да видим, на каква цена "ПИБ ще изкупи обратно акциите и то с лихвите" според Борисов. На 10 лв на акция предполагам, при пазарна цена 1.80 лв?
Междувременно Вдали "Магнитуда" Горанов все още не може да даде обяснение за тази ювелирна борсова инициатива. Вече не му се и налага.
   Автор: Иван Червенков, фб

© 2024 Lentata.com | Всички права запазени.