В „Медицински надзор“ си раздадоха 100 000 лв. премия, нищо че на човек се пада по 0,06 преписки месечно

В „Медицински надзор“ си раздадоха 100 000 лв. премия, нищо че на човек се пада по 0,06 преписки месечно
20-11-2020г.
12
Гост-автор

Маститата сума, обаче, по никакъв начин не кореспондира с „положителната“ работата, която ведомството е свършило. От информацията излиза, че за половин година 99 човека от агенцията са издали едва 39 наказателни постановления, което се пада средно по 0,39 наказателни постановления на човек за полугодие, или 0,06 успешни преписки месечно. Ще оставим на финансовия министър Владислав Горанов да изчисли КПД-то на институцията. Премиите в МЗ се раздават на фона на протестите на медицинските работници за по-нормално и човешко трудово възнаграждение.


От отговора на ИАМН до Фрог става ясно, че служителите взимат високи заплати, получават допълнителни възнаграждения, издигат се в кариерата. А равносметката за свършеното е:

 

„От създаването на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ до настоящия момент са съставени 29 акта за установяване на административни нарушения.

За периода от създаване на ИАМН /01.04.2019 г./ до момента са издадени 75 бр. наказателни постановления. Броят на прекратените производства по реда на чл. 28 и чл. 54 от Закона за административните нарушения и наказания, за същия период, е 39 бр.“.

За сравнение през 2018 г. от общо 317 акта са прекратени едва 20. /т.2 от отговора/

По аналогичен начин стои въпроса и със съдебните процеси срещу агенцията. Съдилищата са потвърдили едва 52 постановления, но за сметка на това е отменило 70 постановления на директора. Почти две трети от делата срещу агенцията са изгубени, които са на стойност от 55 150 лв.


Съдебни дела


За да е пълна картинката, срещу агенцията са заведени 9 иска по реда на Закона за отговорността на държавата и общините за вреди, като агенцията вече е осъдена да изплати едно обезщетение. Стойността на заведените срещу Агенцията искове е в размер на 17 533,30 лв.


Излиза, че откакто е създадена новата агенция, ръководството само е прекратило повече от половината си контролни производства, губи почти две трети от делата и изплаща обезщетения за незаконни свои действия. Фрапиращия факт да отменящ собствените си контролни производства предполага, че ръководството ще предприеме всички действия по оздравяване на дейността, включително да дири отговорност от съответните длъжностни лица, които са компроментирали преписките и са довели до отмяната им по вътрешноадминистративен ред. За множеството прекратени производства изпълнителния директор е възнаграден със „скромната“ сума от 4 400 лв., представляваща допълнително възнаграждение за постигнати резултати.


От отговора на агенцията става видно, че за същия период е раздадено солидно допълнително материално стимулиране на служителите, наказани няма, а няколко служителя са израснали йерархично, а други са се ползвали от благината да им бъде повишено възнаграждението. Съвсем отделно е увеличението на заплатите, което се случи от 01.01.2019 г. по реда на ПМС № 6. Ведомството разкрива, че трима служители са израснали на постове като държавен инспектор, началник на отдел и директор на дирекция. Освен това в началото на годината са увеличени заплатите на 69 души. В последствие още 7 щастливци са се ползвали от повторно увеличение на заплатата.


Връх на сладоледа


За да бъде осигурен медиен комфорт, в Агенцията са назначени и двама служители изпълняващи длъжности „Връзки с обществеността и международна дейност“. За да не изпадаме в някакво дребнотемие, че такива длъжности в изпълнителна агенция не са предвидени да съществуват по закон, за сведение ще информираме, че само на тези лица ДМС за постигнати резултати за три месеца работа е в размер на „скромната“ сума от 2511 лв. Какво толкова са успели тези служители да постигнат, остава загадка.


Още нещо интересно може да се изведе от отговора на агенцията. В него е посочено, че 14 ръководителя надзирават работата на 85 експерта или общо 99 души са издали, за половин година, 75 наказателни постановления, като е отменило 39 от тях, т.е. остават 36 наказателни постановления. Колко от тях ще отмени съда е друг въпрос, но ако се запази горната тенденция, може да се очаква, че при обжалване ще бъдат отменени две трети от тези титанични 39 постановления, т.е. ще останат фаталните 13 постановления.

Оставаме на нашите читатели да преценят дали министър Ананиев се справя с проблемите на тази агенция и хич не ни пука дали ще изпрати инспектората на министерството да провери подозрително високия брой на отменените от самия директор преписки. Напомняме само, че предишната агенция Медицински одит преустанови съществуването си точно поради съмнения за злоупотреби.

Източник: ФрогНюз

{BANNER_ID-4}

 

{BANNER_ID-3}

© 2023 Lentata.com | Всички права запазени.