Татяна Дончева: Кариерата на здравния министър се нуждае от по-сериозен преглед

Татяна Дончева: Кариерата на здравния министър се нуждае от  по-сериозен преглед
30-03-2021г.
13
Гост-автор
Очевидно научната кариерата на здравния министър се нуждае от
по-сериозен преглед. Такъв преглед ще може да бъде направен след 4
април, когато той вече няма да бъде министър.
 
Прави впечатление, че през 2013 г. със заповед на тогавашния министър Десислава Атанасова никому неизвестният обикновен доктор Костадин Ангелов е назначен за директор на Александровска болница при наличието на много други хабилитирани лекари, като сменя академик Лъчезар Трайков.
 
През 2014 г. той става доктор на медицинските науки. Като забележете, едно и също лице едновременно е негов научен ръководител, рецензент и председател на научното жури.
 
Три месеца след като става доктор на медицинските науки вече е доцент.
Сред публикациите, изброени в Регистъра на научните длъжности и
дисертации към НАЦИД липсва втора дисертация или хабилитационен труд за професор.
 
Няма нито една негова лична публикация, а само съавторски – с
по пет, десет и повече съавтори. Същевременно са му признати публикации в списанието за медицински сестри „Сестринско дело”, медицинско издание, третиращо проблемите на сестринството.
 
Тези публикации нямат общо с темата на професурата му, която е по рак на стомаха.
 
Зачетени като научен принос са му доклади от конференции за обучения на специалисти по здравни грижи, които касаят работа на медицински сестри, както и няколко доклада от конференции по офталмология за зрението на децата в ранна училищна възраст, след като той кандидатства за професор по хирургия.
 
 Автор: Татяна Дончева, фб
 
Banner

© 2023 Lentata.com | Всички права запазени.