Светът може да си задържи Коледата

Светът може да си задържи Коледата
23-12-2020г.
8
Лентата
Изпълнителят Миро с призив в социалните мрежи по по повед предстоящите коледни празници:
 
Каква Коледа
Като че ли никога нашето поколение не е било толкова гневно и обезсърчено колкото последната година...
Знаете ли, светът може да вземе и да си задържи Коледата, но никога не може да отнеме онова, което не му е принадлежало, защото то просто не е от света-
Рождество Христово!
И ето, там на изток, Витлеемската звезда осиява със светлината си хилядолетията, които нито стъмниха нито някога ще потъмнят блясъка на славата ѝ!
 
Колко да е тъмна нощта, щом и в най-тревожните времена тези, които вярват в Него имат надежда огряна от звездата на вечния дар:
“Защото ни се роди Дете, Син ни се даде; и управлението ще бъде на рамото Му; и името Му ще бъде: Чудесен, Съветник, Бог могъщ, Отец на вечността, Княз на мира”
Исая 9:6
“Защото Бог толкова обикна света, че даде своя Единороден Син, за да не погине нито един от тези, които вярват в Него, но да имат вечен живот”
Евангелие от Йоан 3:16
“И Духът и Невястата казват:
Ела!
И който чуе, нека каже:
Ела!
И който е жаден нека дойде
Който иска, нека вземе даром
водата на живота!”
Откровение на Йоан (Апокалипсис) 22:17
Ела!
“... но дерзайте, Аз победих света”
Исус Христос
Ев. от Йоан 16:33
Banner

© 2023 Lentata.com | Всички права запазени.