Страшна гнус е да размяташ името на дете, само защото баща му е президент

Страшна гнус е да размяташ името на дете, само защото баща му е президент
08-02-2021г.
12
Гост-автор
Медиите могат да събират и разпространяват информация за личния живот на публичните личности без тяхно съгласие, но тази възможност не е неограничена. Условието това да се случва е, когато е налице значителен обществен интерес, който оправдава запознаването на обществеността с обстоятелства около техния личен живот.
Децата, хората с психични увреждания, жертвите на насилие, поради своята особена уязвимост, се ползват с по-висок праг на защита на личната неприкосновеност.
Страшна гнус е да размяташ името на дете, само защото баща му е президент. Предполагам тези, които са го писали (но не са се подписали) отглеждат деца светци.
   
 Автор: Генка Шикерова,фб

© 2023 Lentata.com | Всички права запазени.