Социологията в България вече много години бива използвана като идеологическо оръжие

Социологията в България вече много години бива използвана като идеологическо оръжие
23-07-2023г.
0
Огнян Минчев

Бих искал да се обърна към водещите представители на българската академична социология. 

Належащо е Българската социологическа асоциация да инициира поредица емпирични изследвания на общественото мнение с определена периодичност, в които българските граждани да бъдат професионално и безпристрастно разпитвани за тяхната оценка по ключови проблеми на общественото ни развитие. 

В тези изследвания задължително трябва да се включат основните въпроси на геополитическата ориентация на страната ни в условията на ескалираща международна криза. 

Социологията в България вече много години бива използвана като идеологическо оръжие за манипулиране на общественото мнение, за което спомага и пазарната ситуация на функциониращ картел в демоскопските проучвания. За това е писано и говорено неведнъж, но в условията на ожесточаваща се пропагандна война срещу България като част от западния свят, която поражда и вътрешна обществена поляризация, ние не можем да си позволим лукса да оставим информирането на гражданството за основни обществени тенденции под контрола единствено на картела на пазарната демоскопия. 

Преди няколко години уважаван колега - академичен социолог си позволи пропагандно заиграване - охулване на мнозинството български граждани, метафорично разделяйки обществото в добре познатата пропорция 80- 20... Няма да припомням квалификациите му за така поделените en gros съотношения на общности, но ще насоча вниманието ви към факта, че в някои от последните пазарни проучвания тази пропорция се появява отново през внушението, че огромното мнозинство българи споделят визията за войната на Русия в Украйна, която се пропагандира неуморно от кремълската пета колона в България. 

Ако това внушение отразяваше каквато и да е истина относно визията на българските граждани за войната в Украйна, то руските партии в България щяха логично да разполагат с гласовете на 80 на сто от българите. Те обаче не разполагат с повече от една четвърт от тези гласове. 

Лъжите, маскирани като "социология" съсипват, първо, престижа на социологията като наука в обществото и, второ, играят ключова роля в системната пропагандна манипулация на българското общество в полза на режима в Кремъл.

 В България няма нищо подобно на "80 на сто" поддръжници на путинистката агресия, но има все по-значима поляризация на позиции сред активните слоеве на общественото мнение, породена от истеризирането на кремълската пропаганда срещу българския национален избор.
В тази ситуация на ескалиращо обществено противопоставяне "отгоре надолу", българската академична социология трябва да осъществява много по-активно своята обществена мисия - да информира българското общество за истинските реалности в динамиката му като обществено мнение.

© 2024 Lentata.com | Всички права запазени.