СМЪТНО МИ НАПОМНЯТ НА НЯКОГО

СМЪТНО МИ НАПОМНЯТ НА НЯКОГО
20-06-2021г.
87
Мартин Карбовски

Комунистите не харесваха Милена.
Комунистите харесваха знамена.
Комунистите харесват манифестации.
Комунистите харесваха да заявиш вярност към тяхната идея.

Комунистите не разрешаваха да не ги обичаш. Това е много важно. Ако обидиш комунист – имаше риск да прецакаш живота си.
Комунистите те ЗАДЪЛЖАВАХА  да ги обичаш. Ако не ги обичаш – ставаха отмъстителни и злопаметни.

Комунистите имаха медии.
Пънкарите като Милена нямаха медии.
Комунистите имаха световни медии. Имаха забранени думи. Имаха забранени теми.
Имаха международни организации.
Комунистите имаха финансиране.

Милена нямаше. И сега няма.

Комунистите живееха чрез своите доноси. Това ги правеше значими.
Вярата им се утвърждаваше чрез тях.
Комунистите се подиграваха на „враговете на народа“. Осмиваха ги. Изключваха ги от училище и работа.

Полицията биеше „враговете на народа“ и пазеше комунистите. Внимателно ги пазеше.

Полицията гонеше и биеше Милена и Васо Гюров, и всичката софийска пънкария.

Обичам Милена Славова.
А комунистите смътно ми напомнят за някого...

© 2024 Lentata.com | Всички права запазени.