СБЪРКАНА ДЪРЖАВА

СБЪРКАНА ДЪРЖАВА
09-02-2022г.
67
Гост-автор
Развитието на обществото ни от затворено, тоталитарно в посока на отворено гражданско общество продължава твърде дълго. В теорията има показатели, които красноречиво и точно измерват състоянието на това движение. Ето някои от тях за да се ориентирате къде сме:
В затвореното, домодерно общество:
- Държавата е по-важна от гражданите;
- Управлението е упражняване на власт;
- Гражданинът е молител или бунтар;
- Социалните връзки са родови, партийни, мафиотски, гилдийни;
- Бъдещето, според хората носи опастности;
- Бъдещето, според държавата, носи щастие;
- Държавните органи са израз на сила;
-Хората формират народ.
В отвореното, демократично общество:
- Гражданинът е по-важен от държавата;
- Властването е практикуване на управление;
- Гражданинът е страна по-договор;
- Социалните връзки са междуличностни;
- Бъдещето, според хората, носи напредък;
- Бъдещето, според държавата, носи трудности;
- Държавните органи са израз на правила;
- Народът – това са хората.
Можем да прибавим още показатели и все няма да са в полза на напредъка ни в посока гражданско общество. Защото често срещу гражданската отговорност и правовият ред, държавата ни отговаря с безхаберие, липса на отговорност или диктат. Всеки може сам да си отговори в какава държава живеем. А на управляващите ще припомня старата максима, че от овцата може да се ползва млякото, вълната и месото, но никога и трите наведнъж заедно. Ако искат да имат народ и държава за по-дълго.
 
   Автор: Петко Тодорв, фейсбук

© 2024 Lentata.com | Всички права запазени.