РеВ в хаоса. За 32 години Преход аз не помня друг някой политик така да е ревал

РеВ в хаоса. За 32 години Преход аз не помня друг някой политик така да е ревал
09-07-2021г.
30
РеВ в хаоса.
За 32 години Преход аз не помня друг някой политик така да е ревал. При това не мога да кажа - по женски, защото ще обидя жените.
Така е, те плачат по-често.
Да, аз съм възпитаван с думите Мъжете не плачат! (като правило успявам да се придържам към тези думи и дори същото го казвам на своя внук, но с възрастта ставам явно все по-сантиментален).
Вярно е, повтарям, че жените плачат по-често. Но когато плачат, те никога не са жалки, хленчещи, унизяващи се и достойни за презрение.
А ББ превърна цялата своя кампания в едно реване, в едно вайкане, в едно панкяне (както казват в Перник), в едно позорно самоунизяване.
Няма съмнение, това се знае от всички, които го познават по-отблизо, че ББ е страхлив човек, страхливец на квадрат; че неизменно предпочита да бяга, освен ако не са петима на един и той първо пуска четиримата да повалят противника, а после отива, образно казано, да му тегли шута или да му пусне, пак образно казано, контролния изстрел.
Но даже страхливецът, пък било то и страхливец на квадрат, не може да удари дъното на реването, с което, да ме извините за тавтологията, ББ орева орталъка.
Защо този страхливец на квадрат се дере така позорно в своя вече тримесечен рев?
За мен отговорът е, че той реве и оревава така грозно и смешно, не заради това, което ние всички вече знаем за него и деянията му. А заради онова, което ние още не знаем, но може да бъде установено.
Както би казал даже не перничанинът, а трънчанинът:
- Коги трупАше мильоните и краднАше ка невидЕл, не ревАше, а сЕга проглушИше ни Уши!
 
    Автор: Николай Слатиснки, фейсбук
 
 

© 2024 Lentata.com | Всички права запазени.