Публично трябва да бъдат показани документи във връзка със смъртта на 16-годишното дете

Публично трябва да бъдат показани документи във връзка със смъртта на 16-годишното дете
15-02-2021г.
44
Гост-автор
Важни документи които трябва да бъдат проверени и се покажат публично във връзка със смъртта от токов удар на 16 годишния младеж.
1. Протокол за измерено съпротивление на изолацията на свързващ кабел(кабела с наранена изолация) между улична касета или електрическо табло и електрическо табло на въпросния павилион
2. Протокол за измерено съпротивление на работно заземление и заземителен контур на разпределителното табло или улична касета откъдето тръгва свързващия наранен кабел.
3. Протокол за измерено съпротивление на работно заземление и заземителен контур на павилиона който захранва този кабел.
4. работни проекти на електрическите табла от т. 2 и 3 на които са показани за колко ампера са стопяемите предпазители или автоматични предпазители.
5. Измерванията и протоколите от точки 1,2,3 трябва до са от сертифицирано лаборатория, а проекта от правоспособен проектант. Трябва стане публично известно кои са лицата подписали протоколите и проекта.
За да не се допусне евентуално фалшифициране на документация трябва да се сравнят екземплярите от тези документи които се съхраняват от различните инстанции.
Задължително трябва да се провери дали през последното денонощие не са правени манипулации по заземяващата шина и контур в захранващото улична касета или табло (заварки или болтови връзки)
Трябва да се провери кога, по какви причини и от кого е отварян капака на шахтата през последните 6 месеца.
 
  Автор: Еленко Божков
Banner

© 2023 Lentata.com | Всички права запазени.