Проучване: 27% от калифорнийските младежи са джендър „несъответстващи“

Проучване: 27% от калифорнийските младежи са джендър „несъответстващи“
14-11-2020г.
9
Гост-автор
Ново проучване, осъществено от Калифорнийския университет UCLA, разкрива, че 27% от младите хора в Калифорния на възраст между 12 и 17 г. споделят, че в училище гледат на тях като на джендър „несъответстващи“. Проучването, което има отклонение за грешка от около 6%, е било базирано на два въпроса, включени в интервю за изследване на здравето в Калифорния, и е било проведено сред 1594 младежи на възраст между 12 и 17 години. Участниците от мъжки пол, които казват, че другите ги описват като „много женствени“ или „предимно женствени“ и респондентите от женски пол, които отговарят, че другите ги описват като „много мъжествени“ или „предимно мъжествени“, са категоризирани от авторите като „джендър несъответстващи във висока степен“, а тези, които са отговорили с „еднакво женствени и мъжествени“, са категоризирани като „андрогинни“.
 

Първо младите хора са били попитани: „Мъж или Жена сте?“

и след този въпрос са попитани:

Външният вид, стилът, облеклото, или начинът, по който ходи или говори дадена личност, влияят на това как хората биха ги описали. Как мислите, че другите в училище биха Ви описали?

Много женствени

Предимно женствени

Еднакво женствени и мъжествени

Предимно мъжествени

Много мъжествени

Участниците от мъжки пол, които казват, че другите ги описват като „много женствени“ или „предимно женствени“ и респондентите от женски пол, които отговарят, че другите ги описват като „много мъжествени“ или „предимно мъжествени“, са категоризирани от авторите като „джендър несъответстващи във висока степен“, а тези, които са отговорили с „еднакво женствени и мъжествени“, са категоризирани като „андрогинни“.

Тези млади хора, които са категоризирани като „джендър несъответстващи във висока степен“, са 59 на брой, а други 331 са били поставени в категорията „андрогинни“. 1204 от младите участници в изследването са били в категорията на „джендър съответстващите“, тоест това са тези, които са в съответствие с биологичния си пол.

Проучването, проведено от "Уилямс Институт" към UCLA – организация за сексуална ориентация и джендър идентичност – и училищния Център за изследване на здравната политика, е оценило също и разликите в психическото здраве на т. нар. „джендър съответстващи“ и „джендър несъответсващи“ младежи.

Не са били открити съществени разлики в нивото на суицидните нагласи (помисли) и суицидните опити между двете групи – резултат, който е в рязък контраст с множеството проучвания, цитирани от привържениците на незабавното утвърждаване на млади хора, които смятат, че принадлежат на джендър, който е несъответен на биологичния им пол. Установено е обаче, че за „джендър несъответстващите“ млади хора вероятността да имат психологически проблеми е два пъти по-голяма, в сравнение с тези, които се чувстват съответни на своя биологичен пол.

„Данните показват, че повече от един на всеки четирима калифорнийски младежи изразяват своя джендър по начин, който противоречи на доминиращите стереотипи“, казва водещият автор на проучването Бианка Д. М. Уилсън, от "Института Уилямс". „Повишеният психологически дистрес, който виждаме у джендър несъответстващите младежи, показва обаче, че ние трябва да продължим да обучаваме родителите, училищата и общностите относно потребностите на менталното здраве на тези млади хора и да понижаваме познатите ни рискови фактори, като тормоз и пристрастно отношение.“

Калифония беше първият щат, който прие дневния ред за правата на ЛГБТ официално в държавните си училища, като част от нова учебна програма по история и социални науки, която ще достига до децата още в съвсем ранна възраст - във втори клас.

 

Превод: Екатерина Грънчарова

Източник: Гласове

{BANNER_ID-4}

 

{BANNER_ID-3}

© 2024 Lentata.com | Всички права запазени.