ПРОБЛЕМИ И РЕШЕНИЯ – втора част

ПРОБЛЕМИ И РЕШЕНИЯ – втора част
02-03-2021г.
15
Гост-автор
Демографска катастрофа. През 1989 г. населението на България достига 9 009 018 души, а към момента е 6 942 142, от които под 15 % са децата под 14 години. Средно всяка жена ражда по 1,8 деца, като прирастът е отрицателен. Огромен проблем е и това, че българският етнос се стопява за сметка на други, съществуващи на територията на България, като всяко трето дете има майчин език, различен от българският. Тоест, прирастът на българите е много по-малък от официалната статистика. Рядкост са български семейства с повече от две деца, а несемейните и без деца българи стават все повече.
Населението застарява, а нарастващата тежест върху осигурителата система нараства, като катастрофата освен демографска постепенно се превъща социална. Други проблеми са големият брой майки под 18-годишна възръст, които традиционно за определени етноси започват да раждат от 12-13 годишни, български граждани, които нямат трудов стаж и не работят, изцяло разчитат на социалната система за доходи, включително от детски надбавки и помощи, както и на криминални доходи. Част от тези явления представляват и престъпления по българското законодателство, но вместо прокуратурата и държавата да преустаовят практиката на раждане на деца от деца, насърчават явлението с оправданието „културни особености”, както и неглижират огромната престъпност в някои групи от обществото.
Наблюдава се привилигерованост на едни групи с цел използване за политически и изборни цели, което води до неприлагане на закона и решения по тези наболели въпроси. Проблемът се усложнява от налагането на европейско законодателство, което не позволява държавна политика, ориентирана към решаването на проблема.
Решение:
Насърчаване на младите семейства с граждански брак по следните начини: на семейства с доходи, които не позволяват свободен наем, в които и двамата имат поне средно образование, плащали са редовно данъци и осигуровки и имат поне едно дете, държавата и общините да предоставят приоритетно като първа група нуждаещи се жилища, като след раждане на трето дете в семейството, да могат да закупят жилището на преференциални цени. Липсата на самостоятелно жилище е един от сериозните проблеми пред младите семейства в България. Финансова помощ при раждане на дете при следните условия: и двамата родители да са над 18 години, да имат поне единият завършено средно образование, детето да е родено в граждански брак, и поне единият родител да има поне една година трудов стаж. Финансовата помощ за второ и трето дете пропорционално да се увеличава при условие, че и двамата родители са с поне средно образование, имат постоянен трудов стаж /тоест не са били безработни за повече от една година/, внасяли са редовно данъци и осигуровки, както и са в граждански брак. Посочвам, че следва държавата да насърчава гражданския брак и раждането на деца именно в семейство, в което има двама родители. Това не е дискриминация, а държавна политика, която цели заздравяване на българското семейство и ненасърчаване на раждането на деца от самотни майки с цел получаване на повече социални помощи.
За тези самотни майки, които нямат възможност да отглеждат децата си, да се търси възможност за подпомагане чрез ваучери за детски храни, дрехи и безплатни услуги. Всички детски ясли и градини да бъдат с минимална такса, която да може всеки да си позволи. Образованието да бъде задължително до средно, като същото бъде напълно безплатно, включително за учебници и учебни помагала. Вместо да се възлага на НПО-та да убеждават родителите да пращат децата си на училище, трябва да се използва държавна принуда, включително отсъствието от училище за повече от три месеца без основателна причина да бъде състав по Наказателния кодекс за родителите, допуснали това, с общественополезен труд и лишаване от социални помощи и обезщетения за период от три години. При отсъствие на дете от училище без основателна причина, да има възможност същото принудително да бъде заведено, като за родителите при повторяемост на провинението, да бъде започчнато производство по отнемане на родителските права. За изоставените деца – същите да бъдат отглеждани в домове, като бъде изцяло преосмислена концепцията за защитени жилище и приемни родители, тъй като считам, че тези мерки не са достатъчно ефективни. Мога да предложа поредица от мерки, които да гарантират сигурността на децата, образованието и възпитанието им. Друго за насърчаване на раждаемостта е напълно безплпатно здравеопазване за бременни, деца до 18 годишна възраст, както и на деца с увреждания. Включително безплатни лекарства, рехабилитации, операции и лечение в чужбина за всяко българско дете без изключение, когато има подобна необходимост. Изграждане на центрове за подпомагане на родители на деца с проблеми, осигуряване на заплащане, което да е достойно, за родители, които се грижат за деца с увреждания. Задължително изграждане на детски площадки във всеки микрорайон на населените места. Държавни дотации за детските храни и дрехи, включително чрез ваучери за тях.
Предлагам и безплаттно образование на българите във висши учебни заведения, със стипендии за успех, със задължението поне пет години да работят по специалността си в България, като при желание да работят извън България, да връщат средствата за обучение. Ревизия на съществуващите висши учебни заведения с оглед необходимостта от специалисти, закриване на измислени специалности, насоченост към практически занятия и осигуряване на работа на младите специалисти. За да се преустанови практиката да си завършил „Маркетинг и мениджмънт”, „Публична администрация”, „Бизнес психология” и прочие и да работиш като продавач в магазин.
Целта е в рамките на 15-20 години да се увеличи раждаемостта, както и трудовата заетост, което по естествен начин ще стабилизира и пенсионната и социална система. Всякакви промени в пенсионната система са безсмислени, ако е се насърчи раждаемостта и не се увеличат работещите българи.
Подчертавам, че за цялостна програма за демографската катастрофа трябва да се знае пълната картина. В момента няма данни за безработица и раждаемост по етноси, което с оглед културните особености, няма как да позволи да се вземат адекватни мерки. Пълен анализ на ситуацията от специалисти и поредица от мерки, които да решат проблема. И най-важното – политиците да осъзнаят, че България е за бъдещето, а не за подсигуряване на електорат за следващите избори!
ПП "Възраждане" има програма за справяне с проблема с демографската катастрофа, като отчитаме намаляването на българското население като един от основните проблеми пред държавата, който трябва да бъде решен, преди положението да стане необратимо.
 
   Автор: Елена Гунчева, фб

© 2023 Lentata.com | Всички права запазени.