Президентът Радев: Искаме конституционни гаранции за спазване на правата на македонските българи

Президентът Радев: Искаме конституционни гаранции за спазване на правата на македонските българи
08-02-2022г.
59
Гост-автор
България подкрепя европейската перспектива на своите съседи от Западните Балкани като най-сигурна мярка за гарантиране на сигурността, стабилността и икономическия напредък на нашия регион. Затова страната ни очаква постигането на конкретни резултати както в сферите на икономиката и свързаността, така и по отношение на откритите двустранни въпроси в диалога с Република Северна Македония. Сред тях особено чувствително се открояват спазването на правата на македонските българи, езикът на омразата и посегателствата срещу българското-културно историческо наследство. Загърбването на тези въпроси ще забави и напредъка в процеса на европейска интеграция.
Активизирането на двустранния диалог с югозападната ни съседка чрез надграждането на постигнатото до момента е позитивен знак. България обаче очаква не нови уверения, а конституционни гаранции за спазване на правата на македонските българи, чрез добавянето им в преамбюла на конституцията на Република Северна Македония, заедно с изброените останали части от народи. Това трябва да се случи преди началото на преговорите за членство в ЕС на югозападната ни съседка.
Спазването на човешките права и изпълнението на Копенхагенските критерии за членство не могат да бъдат третирани единствено като двустранен въпрос между България и РСМ, те засягат фундаментални европейски ценности, не могат да са обект на преговори и са ясен показател за европейската зрялост на РСМ. Трудна за приемане е тезата, че в парламента на една страна-кандидат за членство в ЕС няма мнозинство от 2/3, което да изрази категоричната политическа воля за постигане на пълноправно членство. Необяснимо би било и внасянето в Обединена Европа на идеология от бивши тоталитарни режими.
Като отговорна европейска държава България не желае да внася в ЕС открити проблеми и очаква разбиране, солидарност и подкрепа от своите европейски съюзници по въпроса за европейската интеграция на РСМ. Признателен съм на посланиците на държавите-членки от ЕС и Швейцария за днешната ползотворна среща.
    
     Автор: Румен Радев, фейсбук

© 2024 Lentata.com | Всички права запазени.