Пане Бичев: Що е пролетариат – това са милиони хора с празни джобове и с мазолести ръце.

Пане Бичев: Що е пролетариат – това са милиони хора с празни джобове и с мазолести ръце.
21-04-2021г.
178
Гост-автор
Пане Бичев (българският полицай, разследвал атентата в църквата "Свети Крал" дн. "Света Неделя") пише в книгата си "Навечерието на атентата: Велики четвъртък, 1925 г. следното:
"На какво основание пролетариите смеят да искат за себе си право на диктатура?
Що е пролетариат – това са милиони хора с празни джобове и с мазолести ръце.
Пролетариите са хора на тежкия, неблагодарен, слабо плащан труд, които поради своята материална несигурност са принудени доброволно да продават труда си за парче хляб.
Съществуването на цяла класа такива неосигурени хора на труда показва, разбира се, че има една обществена несправедливост.
Но какво следва от тука?
Следва много ясно, че положението на трудящите се, като слаби материално, трябва да бъде подобрено със силата и правото на закона.
Но от тук никак не следва, че пролетариатът има право на диктатура, право на едничък върховен разпоредител със съдбата, волята и съвестите на всички жители на страната.
Робството било унищожено, но нито един, малоумен дори, не е помислювал да каже за робите:
“Те бяха роби, затова пътя към рая на земята е в диктатурата на вчерашните роби”.
Робството е общ позор и нещастие за робите. Робите трябва да бъдат свободни. Но от тук не следва, че на довчерашните роби трябва да се даде диктатура.
Защо на пролетариата се присвояват и непогрешимостта на римския папа, и правата на халифа-султан и узаконено насилие на преторианците и еничарите?
Защо? По кое право?
Кои са и какви са пролетариите?
Най-умните и най-мъдрите ли са те в държавата?
Най-просветените ли са?
Най-благородните и най-честните ли са?
Най-благожелателно настроени към всички ли са?
Разбира се, че не.
Но, техните ръце били мазолести. Чест и слава на мазолестите ръце!
И да беше наш съвременик, Сократ би казал със свойствената си ирония на новите претенденти за неограничената власт на тираните:
“Защо вие с едната си ръка разкъсвате веригите на капитализма, а с другата – ковете нови вериги? В името на що? И за кого?
В името на мазолестите ръце ли?
Та мислите ли вие, че мазолестите ръце ви дават право да бъдете нови Камбиздовци и Сарданапаловци, нови тирани?
И над кого? Над всички, които нямат мазоли на ръцете си?
Значи, вашите мазолести ръце ви дават право на власт, и над Омира, и над Питагора, и над Фидия, и над мене, Сократа?
Над благородния Перикъл?
Но ако вие от дълъг и упорит труд имате мазоли по ръцете си, продължил би Сократ, ако беше възможно да се разтвори моят череп, черепът на Питагора, Анаксимандра, черепът на Фидия,
ние бихме ви показали мазолите на нашия мозък, като резултат от нашата упорна мисъл, за да облагородим вас (да ви направим хора не само на глед) и да подобрим (политически), социално, икономически, морално) вашия живот.
И вие искате диктатура за себе си? Искате да бъдете господари на моя живот! Заповедници на моите мисли, на моето сърце, на моята воля? Безумие!
Та това е и глупост на озлобени жестоки души! Роби на миналото, вие искате да бъдете тирани в бъдеще.
Искате с бич да вкарате народите като добитък, в топъл обор.
И в семейството, и в училището, в политиката, в религията, в патриотизма, в национализма, в борсата, в канцеларията, в съдилището, в министерството и в работилницата, на улицата, в любовта и в гнева, в радост и нещастие винаги и навсякъде:
- Аз не исках да бъда роб на атинските тирани, не исках да бъда роб на римските цезари, нито на римските папи. Не искам да бъда роб, нито на пролетариата, нито на комуната.
Никой, никога, в името на нищо да не смее да бъде тиранин, никой, никога, в името на каквото и да било да не смее да гледа нито на един човек като на роб, като на предмет за принуждение и насилие.
И в семейството, и в училището, в политиката, в религията, в патриотизма, в национализма, в борсата, в канцеларията, в съдилището, в министерсвото и в работилницата, на улицата, в любовта и в гнева, в радост и нещастие винаги и навсякъде:
Бъди човек”.
 
   Източник: "Исторически Дневник"-фейсбук
Banner

© 2023 Lentata.com | Всички права запазени.