Защо Европа трябва да работи със Сирия?

Защо Европа трябва да работи със Сирия?
02-09-2017г.
20
Борислав Боев

Защо Европа трябва да работи със сирийската държава?

Отговорът е сравнително прост и се побира в една дума - „енергетика“. За 2010 г. 90% от сирийския петролен експорт беше предназначен за страните от Европейския съюз:
- Германия 32%
- Италия 31%
- Франция 11%

Енергийното обезпечаване е ключов елемент не само от индустриалната конструкция на една държава. То е жизненоважно за цялостното функциониране на отрасъл „Енергетика“, който повлича със себе си всички останали стратегически отрасли на националната икономика.

Нашата държава също можеше да се включи, защото най-голямата нефтопреработвателна рафинерия в Югоизточна Европа се намира в Бургас. Но за тази цел се изисква владеене на изкуството, наречено „икономическа дипломация“.

Малко факти за сирийската енергийна индустрия:
- За 2010 г. МВФ отчита 3,2 млрд. долара печалба, което се равнява на 25,1% от всички приходи на сирийската държава.

- Делът на произвежданите от Сирия петролни продукти е едва 0,5% от световната продукция. Въпреки това петролът е от критична важност за националната икономика на страната.

- През 2010 г. Сирия е разполагала с петролни резерви в размер на 2,5 млрд. барела. За същата година страната е произвеждала около 350 хил. барела суров петрол дневно.

- Основните петролни находища се намират в централната и източна част на страната.

- Стратегическото значение на Сирия като енергиен играч в Близкия Изток не се свежда толкова до нейните залежи, колкото до невралгичното ѝ териториално разположение - през нея минават трасетата на съществуващи или планирани за изграждане петролопроводи.

© 2024 Lentata.com | Всички права запазени.