Според документ: "В България не е имало етническо прочистване!"

Според документ:
13-10-2014г.
79
Лентата

Костадин Чакъров представя:
Официален документ на Българската държава, разбиващ мита, че в България е имало етническо прочистване или брутално прогонване на българските турци на 29 май 1989 година.

Документът представлява стенографски запис между държавния глава Тодор Живков и турския посланик Йомер Лютем, състоял се на 13 юни 1989 година, 15 дни след обявяването на тази част от населението, която иска доброволно да замине за Турция. От разговора е видно, че българската страна държи на това население, че то живее и работи в най-хубавите части на България, че те не са преследвани и не са гонени, а напротив – Българската държава е създала всички условия за тяхната пълноценна социална, духовна и икономическа реализация. По същество Турската страна е тази, която поставя въпроса за „малцинство“ и упражнява натиск върху това население, да се изсели в Турция. Турската държава поставя въпроса и има претенции за „2,3 милиона турци“, живеещи в България,  да напуснат и да се заселят в Турция, но историята и фактите са налице – когато границата пресякоха 300 000 души, Турската държава затвори границите и преустанови приемането на турски изселници от България.
Очевиден е стратегическият интерес на Турция да поддържа турско малцинство в България, за да има възможност чрез така наречените външни турци да влияе на редица страни в Европа и Азия.

[gallery]

© 2024 Lentata.com | Всички права запазени.