ОТВОРЕНО ПИСМО

ОТВОРЕНО ПИСМО
18-08-2020г.
1
Лентата

ОТВОРЕНО ПИСМО

До
Ректора на
Софийския университет
До
Преподавателите в СУ

Уважаеми проф. Герджиков,
Уважаеми госпожи и господа,

Моля да се самосезирате по повод разространените в социалните мрежи кадри, на които се вижда доц. Стойчо Стойчев - преподавател в СУ, да показва на протестиращи крайно обиден и ЦИНИЧЕН жест.
Смятам, че с това свое поведение доц. Стойчев накърнява добрите нрави на обществото и нанася много сериозни репутиционни щети на най-старото и авторитетно висше учебно заведение в България.
Освен това използването на такъв жест, при това публично и към хора, упражняващи конституционното си право на протест, е недопустимо за преподавател в СУ, тъй като това поведение отрича напълно академичния дух на представлявания от него университет.

Той е извършил непристойнното деяние в лично качество, но е публична фигура и на практика е опетнил името и репутацията на СУ.

Моля да вземете отношение съгласно етичните стандарти на академичната общност.
Д-р Цветеслава Гълъбова
психиатър

 

{BANNER_ID-4}

 

{BANNER_ID-3}

© 2022 Lentata.com | Всички права запазени.