Няма по-лош момент за политически хаос в историята на България след 1990 г.

Няма по-лош момент за политически хаос в историята на България след 1990 г.
11-08-2021г.
51
Гост-автор
Няма по-лош момент за политически хаос в историята на България след 1990 г. Дори в най-уродливите години на прехода, при пълно държавно безхаберие и безотговорност, не сме се намирали в толкова сложна заобикаляща среда. Ето няколко примера, докато партиите се карат по някакви клюкарско-интригантски злободневни теми:
1) Енергетиката е в сериозна криза, която повече не може да търпи отлагане. Зелените политики, налагани от Брюксел буквално унищожават въглищния отрасъл в България, който съставлява над 45% от брутното електропроизводство и е фундаментален за националната ни сигурност. Над 50 000 човека са пряко застрашени от това да загубят работата си, а повечето от тях са квалифицирани специалисти, без които енергийната ни система просто ще рухне. Загубата на въглищния отрасъл не е просто загуба на някакви мощности, това е загуба на десетилетия натрупани знания и кадрова обезпеченост.
2) Цените на електроенергията за индустрията, която е гръбнак на българската икономика, са астрономически високи и принуждават редица структуроопределящи предприятия да преустановят работа. Бизнесът с право негодува за нерешените системни проблеми в енергетиката, които практически унищожават неговите капиталови натрупвания и пресичат възможността за устойчивост и предвидимост в планирането на стопанската дейност. Това допълнително накърнява не само икономическото развитие, но и създава предпоставки са социално напрежение, което рано или късно ще избие в някаква посока.
3) Геополитическото напрежение в региона не секва, напротив – увеличава се. То вече не се развива само в парадигмата на вечното противоборство между Вашингтон и Москва (така както беше допреди 15-ина години), а вече са намесени много регионални играчи, с техните конфликти – Турция и Гърция например, опасността от нов мигрантски натиск, жизненоважния въпрос с Македония и отстояването на българската позиция и българските интереси, които винаги трябва да са на първо място в главата на всеки един политик. По последния казус се упражнява жесток външен натиск върху България, който може да бъде париран само със стабилен политически живот, и с държавници на място, а условия за това няма.
4) Икономическите последици от пандемията са тотално непредвидими. Опасността от нови затваряния и/или икономическа нестабилност в основните търговски партньори на България (държавите от Балканите и Германия) са тик-такаща бомба, която допълнително ще взриви социално-икономическия живот в страната ни.
Тези фактори са определящи за развитието на България, и изискват такива държавници, които могат да водят страната в такъв труден момент. А ние сме потънали в злободневие, в невъзможност да осъзнаем фундаменталните проблеми, от които буквално зависи живота на всеки един българин. И по-страшното – не се вижда кой може да ги разреши. Нещо повече – този дебат много трудно си проправя път в обществената дискусия, което идва да покаже, че нивото на дебат е катастрофално ниско.
 
   Автор: Борислав Боев, фейсбук

© 2024 Lentata.com | Всички права запазени.